Kable | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kable. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi.

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów takich wydatków jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonych w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi, opisane w punktach 1, 2 i 3 pisma z dnia 22 listopada 2004 r. nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 22 listopada 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z poszerzeniem produkcji o nowe wyroby. W piśmie zostały postawione cztery pytania. Niniejsze postanowienie stanowi interpretację wspólną, dotyczącą zagadnień (...)