Jordania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Jordania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
7
gru

Istota:

Opodatkowania dochodów uzyskanych w 2011 r. przez obywatela Wielkiej Brytanii będącego pracownika jordańskiej firmy z pracy wykonywanej w Polsce

Fragment:

Przebywał on na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym 2011 jak również miał i ma tu ośrodek interesów życiowych, albowiem pracę na rzecz pracodawcy - Spółki z siedzibą w Królestwie Jordanii świadczył na terytorium Polski. Zatem w sytuacji, w której Wnioskodawca wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochody z tej pracy, nawet jeśli są wypłacane przez pracodawcę z siedzibą w Jordanii, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika. W konsekwencji do sytuacji Wnioskodawcy nie ma również zastosowania art. 22 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro miał on w roku podatkowym 2011, oraz ma do chwili obecnej, miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem ma obowiązek opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę zawartej z pracodawcą z siedzibą w Królestwie Jordanii w Polsce. Następnie Wnioskodawca powołał przepisy art. 44 ust. 1a, art. 44 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie których stwierdził, że zaliczki za miesiące od stycznia do listopada jest obowiązany był wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, zaś za grudzień obowiązany będzie wpłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego.