Jordania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Jordania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
cze

Istota:

Opodatkowanie i obowiązek wykazania w zeznaniu podatkowym w Polsce dochodów uzyskanych na terytorium Jordanii.

Fragment:

Od tego czasu razem przebywają w Jordanii. W Jordanii razem z małżonką Wnioskodawca posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz od zarobków Wnioskodawcy odprowadzane są składki na lokalne ubezpieczenie emerytalne. Wnioskodawca posiada dwoje pełnoletnich dorosłych dzieci, które mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii. Żona Wnioskodawcy prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie nauczania języka niemieckiego, której wykonywanie zawiesiła od września 2017 r. Oprócz jednorodzinnego domu w zabudowie szeregowej w Polsce Wnioskodawca jest właścicielem samochodu osobowego. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w okresie od momentu wyjazdu Wnioskodawcy do Jordanii do momentu przyjazdu do Jordanii Jego żony Wnioskodawca spełniał przesłanki wskazane w art. 3 ust. 1a pkt a) ustawy, pozwalające uznać go za osobę posiadającą ośrodek interesów osobistych w Polsce. Analizując zatem stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy od momentu wyjazdu do Jordanii do momentu przyjazdu do Jordanii Jego żony uznać należy, że w tym okresie ściślejsze związki osobiste łączyć będą Wnioskodawcę z Polską. Sam wyjazd za granicę, uzyskiwanie tam dochodów nie oznacza automatycznie, że podatnik przestaje być polskim rezydentem podatkowym.

2012
7
gru

Istota:

Opodatkowania dochodów uzyskanych w 2011 r. przez obywatela Wielkiej Brytanii będącego pracownika jordańskiej firmy z pracy wykonywanej w Polsce

Fragment:

Przebywał on na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym 2011 jak również miał i ma tu ośrodek interesów życiowych, albowiem pracę na rzecz pracodawcy - Spółki z siedzibą w Królestwie Jordanii świadczył na terytorium Polski. Zatem w sytuacji, w której Wnioskodawca wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochody z tej pracy, nawet jeśli są wypłacane przez pracodawcę z siedzibą w Jordanii, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania podatnika. W konsekwencji do sytuacji Wnioskodawcy nie ma również zastosowania art. 22 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro miał on w roku podatkowym 2011, oraz ma do chwili obecnej, miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem ma obowiązek opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę zawartej z pracodawcą z siedzibą w Królestwie Jordanii w Polsce. Następnie Wnioskodawca powołał przepisy art. 44 ust. 1a, art. 44 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie których stwierdził, że zaliczki za miesiące od stycznia do listopada jest obowiązany był wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, zaś za grudzień obowiązany będzie wpłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego.