Jedyny udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Jedyny udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jedyny udziałowiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przejęcie przez E. w związku z likwidacją Wnioskodawcy, w ramach podziału majątku o którym mowa wart. 286 Kodeksu spółek handlowych, składników majątku niestanowiących w dniu podziału majątku zorganizowanej całości zdolnej do samodzielnego funkcjonowania jako przedsiębiorstwo, pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009r. (data wpływu 18 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pozostawania poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług przejęcia w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych w związku z likwidacją spółki, składników majątku spółki niestanowiących w dniu podziału majątku zorganizowanej całości zdolnej do samodzielnego funkcjonowania jako (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wypłaty świadczeń dokonane przez Spółkę z o. o. na rzecz jej wiceprezesa będącego jednoosobowym udziałowcem, będą świadczeniami, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) prawnych. Zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami). Zgodnie z art. 201 § 1 wskazanej ustawy zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, natomiast na podstawie § 4 członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż jedyny udziałowiec Spółki nie pozostaje z nią w stosunku pracy, a jedynie pełni funkcje zarządzające i reprezentuje Spółkę na podstawie uchwały organu stanowiącego Spółki. Natomiast z danych ujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wersja elektroniczna) wynika, iż organem reprezentującym Spółki jest zarząd, a sposób reprezentacji określony jest następująco: prezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem. Sprawia (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.