Jednostka miary | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednostka miary. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 21 września 2007 r.) uzupełnionym w dniu 26 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału, związanych ze zmianą formy prawnej oraz koszty związane z kolejnym podwyższeniem kapitału drogą publicznej (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można stosować na fakturach VAT jako jednostkę miary kod cyfrowy?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 10 marca 2004 r. Ldz. NZS/WA/04/758/04 uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2004 r. Ldz. NZS/WA/06/851/04, Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem w sprawie możliwości stosowania na fakturach VAT jako jednostki miary jej kod cyfrowy, zgodnie z przyjętym do SWW, np. dla sztuki kod 20 a dla kilograma kod 33. Stan faktyczny: W Spółce funkcjonuje zintegrowany system zarządzania z którego emitowane są faktury VAT. Wdrażając przed laty system przyjęto oznaczenie jednostki miar w postaci cyfrowej, zgodnej z obowiązującym wówczas SWW, np. dla sztuk kod cyfrowy 20, dla kilograma kod 33 a dla tony kod 34. Ponieważ zmiana oznaczenia jednostki miar w systemie wymaga odpłatnej modyfikacji systemu dlatego Spółka nie chciałaby jej realizować jeżeli nie jest to konieczne. Stanowisko podatnika: Podatnik wyraża stanowisko, iż faktura powinna zawierać między innymi jednostkę miary. Od 2003 roku SWW zostało zastąpione PKWiU, w którym (...)