Jednorazowe opodatkowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jednorazowe opodatkowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy kupiona w efekcie konkursu nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, to jaka wartość nagrody winna być opodatkowana: cena rynkowa towaru, czy ta, po jakiej zwycięzca konkursu ją nabył? Z założenia będzie to wartość niższa od ceny rynkowej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Pani X, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w sprawie opodatkowania nagrody kupionej w efekcie konkursu przedstawione we wniosku z dnia 02 listopada 2005 roku, uzupełnione w dniu 18 listopada 2005 roku o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca w ramach prowadzonej Firmy zamierza organizować konkurs na własnej stronie internetowej. Nagroda w konkursie jest rzeczowa. Regulamin konkursu określa, że zdobywcą nagrody jest osoba, która za pomocą sms-a wytypuje najniższą i nie (...)