Jakość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to jakość. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

"Czy w opisanych sytuacjach Wnioskodawca może wystawić klientowi fakturę VAT ze stawką podatku 22% za jakość świadczonych usług na podstawie zawartej umowy?

Fragment:

(...) jest od świadczenia usług określonej jakości, od terminowości realizowanych zamówień i wszelkich innych przejawów aktywności po stronie Wnioskodawcy, skutkujących wyższą premiowaną jakością świadczonych usług. W konsekwencji, przyjąć można, że na zapłatę za świadczone przez Wnioskodawcę usługi składają się dwie części: pierwsza z nich obejmuje wynagrodzenie za samo spełnienie świadczenia - wykonanie usługi, druga natomiast stanowi zapłatę za wysoką jakość świadczonych usług w określonym przedziale czasowym. Biorą pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego. P O U C Z E N I E Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki poniesione na realizację projektu (uzyskanie certyfikatu jakości) ze środków własnych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 17.10.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe . W dniu 19.10.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął pisemny wniosek pana K. Mieczysław o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W (...)