Jak skorzystać z ulgi podatkowej IKE i IKZE?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to produkty finansowe, które umożliwiają oszczędzanie na emeryturę. Obydwa konta oferują także ulgę podatkową, która pozwala obniżyć podatek dochodowy.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej IKE i IKZE, należy:

 1. Otworzyć konto IKE lub IKZE w banku lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych.
 2. Dokonać wpłat na konto IKE lub IKZE. Maksymalna wysokość wpłat, które można odliczyć od podatku, wynosi w roku 2022:
 • dla konta IKE – 13,5% osiągniętego dochodu w roku podatkowym, ale nie więcej niż 5 400 zł,
 • dla konta IKZE – 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok (w 2022 roku wynosi to około 64 500 zł).
 1. Wypełnić zeznanie podatkowe PIT i wybrać opcję odliczenia wpłat na konto IKE lub IKZE od podatku. Wpłaty należy wpisać w odpowiednie rubryki w formularzu PIT.
 2. Przesłać wypełnione zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Po złożeniu zeznania podatkowego, ulga podatkowa zostanie uwzględniona w obliczeniu podatku dochodowego. Dzięki temu można obniżyć wysokość podatku do zapłacenia. W przypadku, gdy ulga przekroczy podatek do zapłacenia, nadwyżka zostanie zwrócona na konto podatnika.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej IKE i IKZE?

Co to jest IKE?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to produkt finansowy, który umożliwia oszczędzanie na emeryturę. IKE jest kontem inwestycyjnym, na którym gromadzone są środki pieniężne, które w przyszłości mają służyć do uzupełnienia emerytury.

Konta IKE mogą prowadzić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Wpłaty na konto IKE są dobrowolne i zależą od decyzji indywidualnego klienta. Możliwe jest także zmienianie wysokości wpłat w ciągu trwania umowy.

Jednym z najważniejszych atutów konta IKE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Oznacza to, że osoby, które decydują się na wpłaty na konto IKE, mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego o wpłacone na konto środki.

Konta IKE oferowane są przez banki oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Środki zgromadzone na koncie IKE są inwestowane w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne. Dzięki temu inwestycje te mogą przynosić wyższe zyski niż na przykład tradycyjne lokaty bankowe. Oczywiście, ze względu na ryzyko inwestycyjne, środki zgromadzone na koncie IKE mogą podlegać fluktuacjom wartości w czasie.

W co można inwestować w ramach IKE?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to produkt finansowy, który umożliwia oszczędzanie na emeryturę poprzez inwestowanie środków w różne instrumenty finansowe. W co można inwestować w ramach IKE, zależy od oferty danego banku lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które oferują to konto.

Najczęściej w ramach konta IKE można inwestować w:

 1. Akcje – inwestycje w spółki giełdowe, które mają szansę przynosić wyższe zyski, ale są także bardziej ryzykowne.
 2. Obligacje – papiery wartościowe, które gwarantują ustaloną stopę zwrotu, ale zwykle z niższym poziomem ryzyka.
 3. Fundusze inwestycyjne – produkty finansowe, które gromadzą środki wielu inwestorów, a następnie inwestują je w różne instrumenty finansowe. Fundusze te mogą inwestować zarówno w akcje, jak i obligacje, a ich wybór zależy od profilu inwestycyjnego danego funduszu.
 4. Produkty strukturyzowane – instrumenty finansowe, które łączą w sobie cechy akcji i obligacji.
 5. Lokaty strukturyzowane – to instrumenty finansowe, które łączą w sobie cechy lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego.

W ramach konta IKE można inwestować zarówno w instrumenty krajowe, jak i zagraniczne. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko, a zyski z inwestycji nie są gwarantowane. Dlatego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na koncie IKE warto dokładnie przemyśleć swoje cele inwestycyjne, a także zasięgnąć porady ekspertów.

Jak działa IKZE?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to produkt finansowy, który umożliwia oszczędzanie na emeryturę. W odróżnieniu od konta IKE, środki zgromadzone na koncie IKZE nie są objęte ulgą podatkową od wpłaconych kwot, ale są objęte ulgą podatkową w momencie wypłaty środków z konta IKZE.

Konta IKZE prowadzone są przez banki oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku konta IKE, środki zgromadzone na koncie IKZE są inwestowane w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, co pozwala na zwiększenie ich wartości w czasie.

Wpłaty na konto IKZE są dobrowolne i zależą od decyzji indywidualnego klienta. Wysokość wpłat na konto IKZE ustalana jest na podstawie możliwości finansowych i celów inwestycyjnych osoby posiadającej konto. Możliwe jest także zmienianie wysokości wpłat w ciągu trwania umowy.

Jednym z najważniejszych atutów konta IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w momencie wypłaty środków z konta. Oznacza to, że osoby, które decydują się na oszczędzanie na koncie IKZE, mogą skorzystać z niższego opodatkowania wypłaty środków w przyszłości.

Wypłaty z konta IKZE mogą być dokonywane od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego lub wcześniej w przypadku określonych sytuacji, takich jak choroba lub inwalidztwo. Wypłata środków z konta IKZE może być dokonana jednorazowo lub w formie renty emerytalnej.

A co jeśli pieniądze z IKZE będą potrzebne wcześniej?

Zazwyczaj środki zgromadzone na IKZE nie są dostępne przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jednakże, jeśli środki zgromadzone na IKZE są potrzebne wcześniej, istnieje możliwość ich wypłaty przed terminem, jednak zwykle związane jest to z pewnymi ograniczeniami i kosztami.

Możliwe opcje wypłaty środków z IKZE przed terminem to m.in.:

 • Wypłata całkowita – w tym przypadku całość zgromadzonych środków zostanie wypłacona, jednak wraz z podatkiem od zysków kapitałowych oraz kosztami wypłaty.
 • Wypłata częściowa – można wypłacić tylko część zgromadzonych środków, jednak wraz z podatkiem od zysków kapitałowych oraz kosztami wypłaty.
 • Przeniesienie środków do innego produktu oszczędnościowego – w tym przypadku środki zostają przeniesione do innego produktu oszczędnościowego, np. na rachunek inwestycyjny, jednak zwykle związane jest to z opłatami i kosztami.

Warto zauważyć, że wypłata środków przed terminem z IKZE jest zwykle mniej korzystna finansowo niż pozostawienie środków do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Dlatego, przed podjęciem decyzji o wypłacie środków z IKZE, warto dokładnie rozważyć koszty i korzyści oraz skonsultować się z doradcą finansowym.

IKE czy IKZE – porównanie

IKE czy IKZE – co się bardziej opłaca?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dwie różne formy długoterminowego oszczędzania na emeryturę, które oferują różne korzyści podatkowe i różne opcje inwestycyjne.

Poniżej przedstawiam porównanie między IKE a IKZE:

 1. Korzyści podatkowe: Obie formy oszczędzania oferują korzyści podatkowe. W przypadku IKE wpłaty dokonane na konto są odliczane od podatku dochodowego, natomiast podatek pobierany jest przy wypłacie środków z konta. W przypadku IKZE wpłaty dokonane na konto są również odliczane od podatku dochodowego, ale podatek pobierany jest tylko od wypracowanych zysków przy wypłacie środków z konta.
 2. Limit wpłat: W przypadku IKE limit rocznych wpłat jest ograniczony i wynosi 15% rocznego dochodu, jednak nie więcej niż określony w ustawie maksymalny limit wpłat. W przypadku IKZE limit wpłat wynosi obecnie to ok 20 800 zł rocznie.
 3. Opcje inwestycyjne: IKE oferuje mniej opcji inwestycyjnych niż IKZE, które zwykle są oferowane przez fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i domy maklerskie.
 4. Wypłata środków: W przypadku IKE środki mogą być wypłacone jedynie w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, natomiast w przypadku IKZE istnieją pewne opcje wypłaty przed terminem, choć zwykle związane są z pewnymi ograniczeniami i kosztami.

Podsumowując, wybór między IKE a IKZE zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej. Jeśli chcesz skorzystać z większego limitu wpłat i masz więcej opcji inwestycyjnych, IKZE może być lepszym wyborem. Jeśli natomiast zależy Ci na odliczeniu wpłat od podatku dochodowego, ale nie potrzebujesz dużej elastyczności w planowaniu wypłaty środków, IKE może być bardziej odpowiednią opcją. Warto jednak skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji.

IKE czy IKZE – co się bardziej opłaca?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wybór między IKE a IKZE zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej.

Jeśli zależy Ci na maksymalizacji korzyści podatkowych, to IKZE może być lepszym wyborem. Wpłaty dokonane na IKZE są odliczane od podatku dochodowego, a podatek od wypracowanych zysków jest pobierany tylko przy wypłacie środków. W przypadku IKE podatek jest pobierany przy wypłacie środków, co może zwiększyć podatek do zapłacenia. Ponadto, limit rocznych wpłat na IKZE jest niższy niż w przypadku IKE, ale nadal pozwala na osiągnięcie znaczącej kwoty oszczędności w dłuższym okresie czasu.

Jeśli jednak zależy Ci na większej elastyczności w zarządzaniu środkami, IKE może być lepszym wyborem. IKE oferuje opcję wypłaty środków przed wiekiem emerytalnym, choć zwykle związane są z pewnymi ograniczeniami i kosztami. IKZE z kolei zwykle nie oferuje takiej elastyczności.

Warto również zwrócić uwagę na opcje inwestycyjne oferowane przez różne produkty IKE i IKZE. Niektóre fundusze inwestycyjne oferowane przez IKZE mogą oferować wyższy potencjalny zwrot z inwestycji, ale zwykle związane są z większym ryzykiem. W przypadku IKE inwestycje są zwykle mniej ryzykowne, ale również mogą przynosić niższe zwroty.

Podsumowując, wybór między IKE a IKZE zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej. Warto skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *