Istotne warunki zamówienia | Interpretacje podatkowe

Istotne warunki zamówienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to istotne warunki zamówienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy odpłatne wydanie oferentowi materiałów SIWZ stanowi czynność niepodlegajacą opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnioną, czy opodatkowaną stawka 23%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2011 r. (data wpływu 14 lutego 2011 r.) uzupełnionym w dniach 11 i 16 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wydania materiałów SIWZ - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 11 i 16 maja 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne udostępnianie na wniosek informacji publicznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania informacji publicznych - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 7 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 12.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko odnośnie problemu przedstawionego w pytaniu 1 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W przedmiotowym piśmie informujecie Państwo, iż Wasza Gmina, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, organizując przetarg przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków, za którą otrzymuje od oferentów zapłatę w wysokości kosztów wydanych formularzy - zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy zapłata nie może przekraczać kosztów druku oraz przekazania. Waszym (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy mieści się nadal w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). W dniu 21 lipca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opocznie wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Następnie uzupełniono wniosek o sprecyzowane własne stanowisko w sprawie. Złożone zapytanie dotyczyło kilku odrębnych spraw. Niniejsze postanowienie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wydania (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy Podatnik może zastosować przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i przyjąć do całej wartości kontraktów stawkę podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 7%.
Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne dot. zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków dofinansowane ze środków unijnych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA). Memorandum Finansowe zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej podpisane 2002 roku. określa udział przyznanej pomocy na 69% wydatków kwalifikowanych. Przeważająca część kontraktów realizowana będzie na potrzeby budownictwa mieszkaniowego (90%) - pozostałe 10% infrastruktury realizowane będzie na potrzeby przemysłu.
2. Czy opłatne przekazanie wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, po kosztach jej druku jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Ad. 1 Odpowiadając na pytanie Podatnika należy wskazać, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przy czym przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Pojęcie infrastruktury towarzyszącej zostało natomiast zdefiniowane w art. 146 ust. 3 powołanej ustawy. Zgodnie z treścią tego przepisu przez infrastrukturę towarzyszącą (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.