Islandia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Islandia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Od dnia 16 czerwca 2017 roku Zainteresowany podjął razem z żoną, pracę w Islandii na podstawie umowy na pełen etat zawartej na czas nieokreślony z pracodawcą zarejestrowanym na Islandii (jest to oddział polskiej firmy). Pracodawca zapewnił Zainteresowanym mieszkanie, w którym są zameldowani. Zainteresowani zostali zarejestrowani w lokalnym Biurze Ewidencji Ludności, posiadają nadane numery ewidencyjne (Kennitala), korzystają z ubezpieczenia, opieki zdrowotnej. Od wyjazdu z Polski w dniu 16 czerwca 2017 roku Zainteresowani przebywają na terenie Islandii na stałe, opuszczają Islandię wyłącznie w ramach urlopu. Urlopu nie spędzają w całości w Polsce, podróżują również do innych krajów. Do Polski przylatują wyłącznie na krótki czas w celu spotkania z rodziną i znajomymi. W 2017 roku na terenie Islandii Zainteresowani przebywali łącznie dłużej niż 183 dni. Islandię traktują jako swoje miejsce zamieszkania, w chwili obecnej nie planują powrotu. Będą mieszkać na terenie Islandii przynajmniej tak długo, jak będą tu zatrudnieni. Zainteresowani koncentrują na terenie Islandii nie tylko swoją działalność zawodową, ale również spędzają wolny czas, angażują się w życie lokalnej społeczności, są ubezpieczeni, korzystają z wszelkich świadczeń, w tym opieki zdrowotnej itp.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnika można uznać za rezydenta podatkowego Islandii od dnia 1 stycznia 2006 r. ?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 19.06.1998 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 890), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2006 r. w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Islandii. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik od 4 stycznia 2005 r. przeprowadził się i stale zamieszkuje na terytorium Islandii. W kraju tym pracuje i jednocześnie uczy się. Posiada pozwolenie na pracę i pobyt, konto bankowe oraz numer identyfikacji podatkowej. W Islandii ma miejsce stałego zamieszkania i jest zameldowany. W kraju tym odprowadza wszelkie składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. W Polsce przebywa zaledwie kilkanaście dni w roku w celu załatwienia niezbędnych spraw. W 2005 r. było to 28 dni, zaś w 2006 r. – 21 dni. W styczniu 2005 r. w Polsce Podatnikowi została wypłacona premia za 2004 r. przez firmę, w której wcześniej pracował. W związku z tym oraz z faktem, iż w 2005 r. w Polsce mieszkała żona Podatnika, co mogłoby być uznane za posiadanie interesów życiowych na terenie Polski, za rok podatkowy 2005 r.