Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Inwestycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwestycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na przebudowie dróg gminnych?
Fragment:
Przedmiotowy projekt/inwestycja należy do zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r., poz. 446). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na przebudowie dróg gminnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Inwestycja dotyczy zakresu zadań własnych Gminy. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem przedmiotowej inwestycji. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi, ponieważ nie będzie ona wykorzystywana przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na przebudowie dróg gminnych?
Fragment:
Przedmiotowy projekt/inwestycja należy do zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r., poz. 446). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji Gmina jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu, w związku z wydatkami związanymi z inwestycją polegającą na przebudowie dróg gminnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zarówno w trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu. Inwestycja dotyczy zakresu zadań własnych Gminy. Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem przedmiotowej inwestycji. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przebudową drogi, ponieważ nie będzie ona wykorzystywana przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
sie

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
(...) inwestycji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na realizację inwestycji pn. „ ... ”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego oraz o adres elektroniczny do doręczeń na platformie e-Puap. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Gmina ... realizuje w ramach wykonywania zadań własnych inwestycję „ ... ”. Inwestycje te finansowane są z wpłat mieszkańców gminy i środków pozyskanych z dotacji UE. Wpłaty mieszkańców stanowią udział własny mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Udział własny gospodarstwa w kosztach inwestycji określa się na 36,36% wartości inwestycji i obejmuje koszty dokumentacji projektowej, wykonawstwa robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Zawierane są umowy cywilno – prawne z mieszkańcami, na podstawie których są oni zobowiązani do dokonywania określonych wpłat na rachunek Gminy, w związku z tym partycypują w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2016
8
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina realizując projekty będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Inwestycje te nie zmienią funkcji dróg, a spowodują przede wszystkim poprawę komfortu jazdy. W ramach przebudowy i modernizacji dróg będą realizowane następne inwestycje: „ ... ”, „ ... ”, „ ... ”, „ ... ”, „ ... ”. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji wskazanych we wnioskach będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy – Gminy .... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji „ ... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ... w związku z planowanymi inwestycjami nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina realizując projekty będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Inwestycje te nie zmienią funkcji dróg, a spowodują przede wszystkim poprawę komfortu jazdy. W ramach przebudowy i modernizacji dróg będą realizowane następujące inwestycje: „ ..... ”, „ ..... ”, „ ...... ”, „ ...... ”, „ ..... ”. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji wskazanych we wnioskach będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy – Gminy ..... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji „ ...... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ..... w związku z planowanymi inwestycjami nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina realizując projekty będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Inwestycje te nie zmienią funkcji dróg, a spowodują przede wszystkim poprawę komfortu jazdy. W ramach przebudowy i modernizacji dróg będą realizowane następujące inwestycje: „ ..... ”, „ ..... ”, „ ...... ”, „ ..... ”, „ ..... ”. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji wskazanych we wnioskach będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy – Gminy ...... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji „ ...... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ..... w związku z planowanymi inwestycjami nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina realizując projekty będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Inwestycje te nie zmienią funkcji dróg, a spowodują przede wszystkim poprawę komfortu jazdy. W ramach przebudowy i modernizacji dróg będą realizowane następujące inwestycje: „ ..... ”, „ ..... ”, „ ...... ”, „ ...... ”, „ ..... ”. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji wskazanych we wnioskach będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy – Gminy ...... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji „ ..... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ..... w związku z planowanymi inwestycjami nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Gmina realizując projekty będzie realizowała zadania własne nałożone na JST przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a tym samym nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT towarów ani usług związanych z realizowanymi inwestycjami. Inwestycje te nie zmienią funkcji dróg, a spowodują przede wszystkim poprawę komfortu jazdy. W ramach przebudowy i modernizacji dróg będą realizowane następujące inwestycje: „ ..... ”, „ ..... ”, „ ..... ”, „ ..... ”, „ ..... ”. Zakupy towarów i usług nabywane w ramach realizacji inwestycji wskazanych we wnioskach będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy – Gminy ...... Nabywane towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji „ ..... ” Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie inwestycji jak i po jej zakończeniu... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ..... w związku z planowanymi inwestycjami nie będzie miała możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycje, jak i po jej zakończeniu, ponieważ inwestycja jest z zakresu zadań własnych Gminy ustalonych przepisami krajowymi oraz Gmina nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z wykorzystaniem inwestycji.
2016
1
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
Fragment:
Zrealizowana inwestycja będzie zarządzana przez Gminę a ta jako zarządca nie będzie pobierała opłat za korzystanie z ww. infrastruktury. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot, zawartego w fakturach wystawionych i otrzymanych na okoliczność zrealizowania inwestycji pn. „ XXX ” ... Zdaniem Gminy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), obniżenie kwoty podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje, tym samym nie jest spełniony warunek dający Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z wymienionymi we wniosku inwestycjami. Analizując przedmiotowy stan faktyczny i prawny, Gmina stoi na stanowisku, że przedmiotowe inwestycje nie służą i nie będą w przyszłości służyć czynnościom opodatkowanym, więc Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.
2016
24
maj

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
(...) inwestycji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 października 2008 roku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do działania V.3. Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony na zadanie pn. „ Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację i doposażenie Szkoły Podstawowej ”. Inwestycja obejmować będzie m.in. modernizację dachu wraz z kominami i obróbką blacharską, roboty elewacji – ocieplenie, wykonanie opaski wokół budynku wraz z chodnikami, utwardzenie terenu za szkołą i drogi dojazdowej oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie ww. inwestycji obejmować będzie jedynie tzw. koszty kwalifikowane, do których instytucja finansująca nie zalicza podatku od towarów i usług VAT. O kwotę zapłaconego podatku Gmina będzie musiała zwiększyć udział własny (który będzie znacznym obciążeniem dla budżetu).
2016
19
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwestycje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.