Inwalidztwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwalidztwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy renta dla inwalidów wojennych, przyznana zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu ofiar wojennych (Ustawa federalna o zaopatrzeniu - BVG) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. 8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonych dokumentów wynika, że Pan jako członek byłego niemieckiego (...) od 1960 r. do chwili obecnej pobiera rentę dla inwalidów wojennych, przyznaną zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu ofiar wojennych (Ustawa federalna o zaopatrzeniu - BVG). W związku z powyższym zwrócił się Pan do tut. Urzędu z zapytaniem, czy w 2005 r. w/w renta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 19 pkt 2 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba zaliczona do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może w zeznaniu podatkowym za 2003 r. skorzystać z ulgi z tytułu: 1.opłacania przewodnika osób z niepełnosprawnścią narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa, 2.wydatków ponoszonych na dowożenie przez sąsiadów lub syna na zabiegi lecznicze w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem samochodu osobowego ?

Fragment:

(...) macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120,00zł). Ad. 1 Aby było możliwe skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu opłacania przewodników w świetle art.26 ust.7a pkt 7 ww ustawy, osoba niepełnosprawna musi być osobą niewidomą I lub II inwalidztwa albo osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczaną do I grupy inwalidztwa. W związku z tym, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż powstałe inwalidztwo I grupy jest spowodowane ogólnym stanem zdrowia - podatniczka nie została zaliczona do jednej z ww osób - skorzystanie z przedmiotowej ulgi podatkowej jest niemożliwe. Ad.2 Z treści pisma wynika, iż podatniczka nie jest właścicielem samochodu osobowego i dowożona była na zabiegi lecznicze przez sąsiadów lub syna. W przypadku, gdy przejazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne odbywają się samochodem będącym własnością (od 01.01.2004r. ustawodawca dodał również (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rentowe otrzymywane z Niemiec w ramach tzw. renty inwalidzkiej wojennej?

Fragment:

(...) z treścią art.9 wyżej cytowanej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (...), renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi (inwalidzie wojennemu), który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, choćby nawet inwalidztwo to powstało po zwolnieniu ze służby wojskowej. Za inwalidztwo powstałe w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych uważa się inwalidztwo będące następstwem zranień, kontuzji i innych obrażeń lub chorób doznanych /art. 7 cytowanej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (...)/: 1) w walce z wrogiem, 2) na froncie lub w związku z pobytem na froncie, 3) wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w czasie określonym w art. 6, 4) w związku z pobytem w niewoli lub w obozie dla internowanych, 5) w związku z udziałem w ruchu podziemnym lub partyzanckim oraz z pobytem w niewoli, (...)