Inwalidztwo | Interpretacje podatkowe

Inwalidztwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inwalidztwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy renta dla inwalidów wojennych, przyznana zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu ofiar wojennych (Ustawa federalna o zaopatrzeniu - BVG) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. 8 poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedłożonych dokumentów wynika, że Pan jako członek byłego niemieckiego (...) od 1960 r. do chwili obecnej pobiera rentę dla inwalidów wojennych, przyznaną zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu ofiar wojennych (Ustawa federalna o zaopatrzeniu - BVG). W związku z powyższym zwrócił się Pan do tut. Urzędu z zapytaniem, czy w 2005 r. w/w renta jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 19 pkt 2 Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy osoba zaliczona do I grupy inwalidztwa z ogólnego stanu zdrowia może w zeznaniu podatkowym za 2003 r. skorzystać z ulgi z tytułu: 1.opłacania przewodnika osób z niepełnosprawnścią narządu ruchu zaliczanych do I grupy inwalidztwa, 2.wydatków ponoszonych na dowożenie przez sąsiadów lub syna na zabiegi lecznicze w sytuacji, kiedy nie jest właścicielem samochodu osobowego ?
Fragment:
(...) macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120,00zł). Ad. 1 Aby było możliwe skorzystanie z ulgi podatkowej z tytułu opłacania przewodników w świetle art.26 ust.7a pkt 7 ww ustawy, osoba niepełnosprawna musi być osobą niewidomą I lub II inwalidztwa albo osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczaną do I grupy inwalidztwa. W związku z tym, że z przedstawionych dokumentów wynika, iż powstałe inwalidztwo I grupy jest spowodowane ogólnym stanem zdrowia - podatniczka nie została zaliczona do jednej z ww osób - skorzystanie z przedmiotowej ulgi podatkowej jest niemożliwe. Ad.2 Z treści pisma wynika, iż podatniczka nie jest właścicielem samochodu osobowego i dowożona była na zabiegi lecznicze przez sąsiadów lub syna. W przypadku, gdy przejazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne odbywają się samochodem będącym własnością (od 01.01.2004r. ustawodawca dodał również (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rentowe otrzymywane z Niemiec w ramach tzw. renty inwalidzkiej wojennej?
Fragment:
(...) z treścią art.9 wyżej cytowanej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (...), renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi (inwalidzie wojennemu), który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, choćby nawet inwalidztwo to powstało po zwolnieniu ze służby wojskowej. Za inwalidztwo powstałe w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych uważa się inwalidztwo będące następstwem zranień, kontuzji i innych obrażeń lub chorób doznanych /art. 7 cytowanej ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych (...)/: 1) w walce z wrogiem, 2) na froncie lub w związku z pobytem na froncie, 3) wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w czasie określonym w art. 6, 4) w związku z pobytem w niewoli lub w obozie dla internowanych, 5) w związku z udziałem w ruchu podziemnym lub partyzanckim oraz z pobytem w niewoli, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inwalidztwo
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.