Interpretacja urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Interpretacja urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wypłacane pracownikom świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jest wynagrodzeniem za pracę pracownika i czy podlega zajęciu komorniczemu. W ocenie Wnioskodawcy świadczenia te nie są zaliczane do wynagrodzenia za pracę, co powoduje, że w konsekwencji nie powoduje zajęciu komorniczemu.
Fragment:
(...) W Postanowieniu z dnia 17 maja 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu pierwszej instancji wypłacane pracownikowi świadczenie urlopowe jest elementem treści stosunku pracy, nie jest jednak składnikiem wynagrodzenia zasadniczego. W konsekwencji świadczeń tych nie zalicza się do wynagrodzenia za pracę w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Tym samym, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia Kodeks pracy, w stosunku do wypłacanego pracownikowi świadczenia urlopowego zajęcie egzekucyjne może być potrącane tylko za pisemną zgodą pracownika. Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)
2011
1
mar

Istota:
Nadrzędnym celem działania organów podatkowych jest jednolite stosowanie prawa podatkowego.
Fragment:
(...) W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zamieszczania na stronach internetowych izb skarbowych pisemnych informacji udzielanych przez organy podatkowe na wniosek podatników, płatników i inkasentów, mając na uwadze jednolite stosowanie prawa podatkowego przez izby skarbowe, działając na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuję: Ustawodawca nie udziela szczegółowych wskazówek co do sposobu wykonania przepisu art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dodanego przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), poza wytyczną wymagającą usunięcia danych umożliwiających identyfikację konkretnego podatnika, któremu udzielono pisemnej informacji podlegające publikacji. Jest oczywiste, że (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.