Interpretacja urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interpretacja urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wypłacane pracownikom świadczenie urlopowe, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jest wynagrodzeniem za pracę pracownika i czy podlega zajęciu komorniczemu. W ocenie Wnioskodawcy świadczenia te nie są zaliczane do wynagrodzenia za pracę, co powoduje, że w konsekwencji nie powoduje zajęciu komorniczemu.

Fragment:

(...) W Postanowieniu z dnia 17 maja 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu pierwszej instancji wypłacane pracownikowi świadczenie urlopowe jest elementem treści stosunku pracy, nie jest jednak składnikiem wynagrodzenia zasadniczego. W konsekwencji świadczeń tych nie zalicza się do wynagrodzenia za pracę w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Tym samym, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia Kodeks pracy, w stosunku do wypłacanego pracownikowi świadczenia urlopowego zajęcie egzekucyjne może być potrącane tylko za pisemną zgodą pracownika. Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, (...)

2011
1
sty

Istota:

Nadrzędnym celem działania organów podatkowych jest jednolite stosowanie prawa podatkowego.

Fragment:

(...) W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zamieszczania na stronach internetowych izb skarbowych pisemnych informacji udzielanych przez organy podatkowe na wniosek podatników, płatników i inkasentów, mając na uwadze jednolite stosowanie prawa podatkowego przez izby skarbowe, działając na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuję: Ustawodawca nie udziela szczegółowych wskazówek co do sposobu wykonania przepisu art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dodanego przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), poza wytyczną wymagającą usunięcia danych umożliwiających identyfikację konkretnego podatnika, któremu udzielono pisemnej informacji podlegające publikacji. Jest oczywiste, że (...)