Internet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to internet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług kształcenia w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

Fragment:

Ponadto w poz. 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Z powyższych przepisów wynika, że do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.

2017
4
lut

Istota:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży kursów/szkoleń przy pomocy poczty e-mil na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej mieści się w pojęciu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz miejsca świadczenia przedmiotowych usług.

Fragment:

Ponadto w poz. 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Z powyższych przepisów wynika, że do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.

2017
3
sty

Istota:

Skutki podatkowe uczestnictwa w programie internetowym typu RevShare.

Fragment:

Programy te działają w internecie, mają zasięg globalny i z reguły są umieszczone na zagranicznych serwerach. Siedziby firm znajdują się poza granicami Polski. W sytuacji gdy wskazane powyżej dochody uzyskiwane są za granicą to podlegają one opodatkowaniu w Polsce z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy takie wzorowane są na Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Zgodnie z art. 21 zatytułowanym „ Inne dochody ” dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie bez względu na to gdzie są osiągane a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Do takiego źródła dochodu – z przyczyn opisanych w dalszej części interpretacji – należy właśnie zaliczyć przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w internetowych programach typu revenue sharing. Zatem, według ogólnej zasady wynikającej z Modelowej Konwencji, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, tj. w miejscu zamieszkania osoby uzyskującej tenże dochód. Niemniej postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami mogą modyfikować tę zasadę.

2016
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą świadczonych przez Placówki Oświatowe prowadzone przez Spółkę.

Fragment:

Ponadto w poz. 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Z powyższych przepisów wynika, że do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem. Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.

2016
10
cze

Istota:

Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla usług udostępniania programów telewizyjnych przez internet.

Fragment:

Może to mieć miejsce w momencie, w którym nadawcy programów nie wyraziliby zgody na nadawanie jednostkowych audycji przez internet. W takiej sytuacji nastąpi przerwa w nadawaniu programu przez internet. Nadawanie zostanie niezwłocznie wznowione w momencie, w którym w ramówce programu pojawi się audycja, na którą Wnioskodawca będzie posiadał zgodę nadawcy programu do rozpowszechniania przez internet. Zestawy kanałów oferowane klientom korzystającym z telewizji przez internet mogą być różne i odmienne od zestawów kanałów oferowanych klientom korzystającym z telewizji drogą satelitarną, niemniej wszystkie kanały dostępne w zestawach oferowanych klientom korzystającym z telewizji przez internet będą także oferowane w zestawach kanałów dla klientów korzystających z telewizji drogą satelitarną. Programy rozpowszechniane przez internet będą spełniały definicję programu zawartą w art. 4 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji. Telewizja udostępniana przez internet nie będzie usługą Video On Demand (VOD), ani usługą reklamową lub promocyjną. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT dla usług udostępniania programów telewizyjnych przez internet. Z uwagi na opisane zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że opisane we wniosku usługi telewizji internetowej nie będą usługami elektronicznymi, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT.

2016
22
sty

Istota:

Czy usługi polegające na poradach dietetycznych udzielanych przez Internet może być traktowana jako zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług (w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)?

Fragment:

Chciałaby Pani rozpocząć udzielanie porad za pośrednictwem Internetu. Usługa wykonywana byłaby za pośrednictwem Internetu. Z przyszłym klientem zostanie przeprowadzona rozmowa, podczas której zebrane będą potrzebne dane. Zostanie przeprowadzony dokładny wywiad zdrowotny, żywieniowy oraz chorobowy. Klient zostanie poproszony o wykonanie badań niezbędnych do oceny jego stanu zdrowia, oraz wypisania dzienniczka i ankiety żywieniowej. Klient będzie posiadał możliwość bezpośredniego kontaktu z dietetykiem np. poprzez komunikator internetowy. Na podstawie zgromadzonych danych zostanie udzielona porada żywieniowa oraz ułożona indywidualna dieta. Dieta zostanie wysłana na adres e-mail. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi polegające na poradach dietetycznych udzielanych przez Internet może być traktowana jako zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług (w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia)... Pani zdaniem, usługa ta może być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ jest to usługa w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

2015
23
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.

Fragment:

Z kolei w punkcie 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi, które zalicza się do usług świadczonych drogą elektroniczną: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Brzmienie powołanych uregulowań wskazuje na to, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w ramach której: jej realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, a usługa ta nie jest objęta wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady. Zatem do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie), jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.

2015
26
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania usług konsultacji dietetycznych w przedmiocie:poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje oraz układania diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami;udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego.

Fragment:

Klient w istocie będzie korzystał z porad w zakresie żywienia (dietetyki) za pośrednictwem internetu. Z uwagi na fakt, że w przypadku świadczenia przedmiotowej usługi przez internet brak jest bezpośredniego kontaktu z klientem, nie ma możliwości wykonania badań i obserwacji klientów – nie można usługi w tym zakresie określić mianem usługi medycznej. Nie można świadczyć usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. Podkreślenia wymaga, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie pozwala na przyjęcie, że usługi w zakresie udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług konsultacji dietetycznych w przedmiocie: poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje oraz układania diet dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami – należało uznać za prawidłowe; udzielania porad przez internet na podstawie wywiadu dietetycznego – należało uznać za nieprawidłowe.

2015
1
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych dla studentów, zakończonym egzaminem końcowym dającym uprawnienia audytora lub pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz w zakresie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na zapewnieniu dostępu do gotowych szkoleń e-learningowych.

Fragment:

Z kolei w punkcie 5 załącznika I do ww. rozporządzenia wymienione zostały następujące usługi: automatyczne nauczanie na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka, łącznie z klasami wirtualnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem; ćwiczenia wypełniane przez ucznia online i sprawdzane automatycznie, bez udziału człowieka. Brzmienie powołanych uregulowań wskazuje na to, że aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w ramach której: jej realizacja ma miejsce za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe, a usługa ta nie jest objęta wyłączeniami zawartymi w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady. Zatem do „ usług świadczonych drogą elektroniczną ” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie) jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdzie Internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.

2014
16
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, korzystająca z laptopa (likwidacja barier technicznych) może odliczyć od dochodu opłaty za Internet w zeznaniu rocznym PIT-37?

Fragment:

Wiadomym jest fakt, że aby korzystać z tych wszystkich udogodnień potrzebny jest Internet. W poprzednich latach nie było problemów z odliczeniem Internetu od dochodu. W piśmie z 3 czerwca 2014 r. (wpływ – 6 czerwca 2014 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że: korzystała z ulgi internetowej w latach ubiegłych, wydatki poniesione tytułem opłat za Internet chciałaby odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, korzystająca z laptopa (likwidacja barier technicznych) może też odliczyć od dochodu opłaty za Internet w zeznaniu rocznym PIT-37... Wnioskodawczyni uważa, że jako osoba niepełnosprawna powinna mieć możliwość odejmowania od dochodu opłat za Internet. Stanowi on integralną część z laptopem, poprzez który może komunikować się ze światem i być przez to bardziej samodzielna. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.