Interes prawny | Interpretacje podatkowe

Interes prawny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to interes prawny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie skutków podatkowych interpretacji indywidualnej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu: 4 marca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2011 r. (data wpływu: 30 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie skutków podatkowych interpretacji indywidualnej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2011 r. został złożony ww. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania (...)
2011
1
paź

Istota:
Gmina jest niewątpliwie zainteresowana sprawą podatkową dotyczącą zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro wpływy z tego podatku są źródłem dochodu własnego gminy, nie jest jednak związana w tym przypadku z obowiązkiem podatkowym, tj. nieskonkretyzowaną powinnością poniesienia przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie (art. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa). Tym samym nie jest stroną tego postępowania.
Fragment:
(...) który zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z prawa podatkowego. Wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest dochodem Gminy w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (do końca 2003 r. identycznie brzmiał art. 3 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.). Przepis ten o charakterze materialnoprawnym stwarza zatem interes prawny strony skarżącej do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dotyczącej zwrotu na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w T. podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.344.180 zł, uiszczonego z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego. Skarżąca zauważyła, że stanowisko Prokuratora Rejonowego wyrażone w piśmie z dnia 7.01.2003 r. nie jest wprawdzie wiążące ani dla Sądu, ani też organów podatkowych, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Fragment:
(...) W razie gdy organ podatkowy stwierdzi, że jest właściwy w sprawie, żądanie zostało wniesione przez stronę i nie występują innego rodzaju przyczyny, które powodują, że postępowanie nie może być wszczęte, obowiązany jest podjąć czynności postępowania podatkowego. Natomiast zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 165a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa na organie podatkowym ciąży obowiązek dokonania ustalenia, czy osoba żądająca wszczęcia postępowania ma w sprawie interes prawny. W razie gdy organ podatkowy ustali, że osoba nie jest stroną w sprawie, wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Wobec powyższego organ I instancji prawidłowo załatwił wniosek z dnia 20 kwietnia 2005r. odmawiając wszczęcia postępowania. Strona podnosi również zarzut naruszenia przez organ I instancji przepisu art. 217 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.