I-1/423/6/05 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Podatnika na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy?

I-1/423/6/05

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. integracja pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 10.01.2005r. Nr I/423/64/BK/05 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 07.12.2004r. w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników firmy oraz zarządu, sfinansowanej ze środków obrotowych Spółki.

Z informacji przesłanej przez Spółkę wynika ponadto, że w Spółce nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem Spółki koszty poniesione na zorganizowanie ww. imprezy można zaliczyć jako wydatki poniesione na pracowników i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych. W tym zakresie wyjaśnia się co następuje:

Do kosztów uzyskania przychodów zasadniczo są zaliczane te wydatki, których poniesienie jest związane z uzyskaniem przychodu. W związku z powyższym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, jak też wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. W ramach tych wydatków nie mieszczą się jednak wydatki poniesione na zorganizowanie spotkania integracyjnego. Wydatki poniesione na “imprezy integracyjne” nie zostały wprawdzie wymienione w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zawiera wyliczenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, ale zarazem nie jest możliwe wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy takim wydatkiem, a osiągniętymi przychodami.

Ww. wydatki nie mogą być również uznane za koszty związane z reprezentacją i reklamą. Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 2002r. (sygn. akt SA/Bk 7/01) orzekł, iż wydatki poniesione przez Podatnika na organizację majówek, imprez karnawałowych dla pracowników itp. nie stanowią wydatków związanych z reprezentacją i reklamą i nie mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodów. Wydatki takie mają charakter świadczeń socjalnych i powinny być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( fundusz taki nie został jednak w Spółce utworzony ).

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej dla pracowników i członków zarządu Spółki nie stanowią, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów Podatnika, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma lub nie może mieć bezpośredniego wpływu na wielkość osiągniętego przychodu.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.