Instytucja unijna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytucja unijna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy kwestii warunków oraz procedury umożliwiającej zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla dostaw towarów dokonywanych na rzecz członków Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 29.12.2006 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii warunków oraz procedury umożliwiającej zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla dostaw towarów dokonywanych na rzecz członków personelu Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje dostaw towarów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami instytucji oraz urzędów centralnych Unii Europejskiej. Klienci przedstawiają (...)