Instrumenty muzyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instrumenty muzyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
lip

Istota:

OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem instrumentów muzycznych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2012r. (data wpływu 24 kwietnia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2012r. (data wpływu 17 maja 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż instrumentów muzycznych sklasyfikowanych w grupowaniu według PKWiU 36.30.16?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.W poz. od 110 do 128 wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, przy czym w poz. 111 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono między innymi wyroby z grupowania PKWiU 36.30.1. Zatem dla wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU : 36.30.16, jeśli posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, właściwą stawką opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest stawka 7 %. (...)

2011
1
sty

Istota:

Wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż instrumentów muzycznych po dniu 01.05.2004 r.

Fragment:

(...) klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie tej ustawy nie powodują zmian opodatkowania podatkiem, jeżeli nie zostały określone w ustawie. W treści nowej ustawy o VAT ani w załącznikach do niej, nie zostały wymienione jako towary, których sprzedaż mogłaby być zwolniona z podatku VAT, bądź mogłaby korzystać z preferencyjnych stawek podatku VAT- instrumenty muzyczne inne aniżeli wymienione w poz. 124 Załącznika Nr 3 do ustawy o VAT. W art. 41 ust. 16 Minister właściwy ds. finansów publicznych został upoważniony do wydania rozporządzenia w którym może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3%, lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, przy uwzględnieniu: 1. specyfiki obrotu (...)