Instrumenty muzyczne | Interpretacje podatkowe

Instrumenty muzyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instrumenty muzyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem instrumentów muzycznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2012r. (data wpływu 24 kwietnia 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2012r. (data wpływu 17 maja 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2012
31
lip

Istota:
Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować sprzedaż instrumentów muzycznych sklasyfikowanych w grupowaniu według PKWiU 36.30.16?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.W poz. od 110 do 128 wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, przy czym w poz. 111 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono między innymi wyroby z grupowania PKWiU 36.30.1. Zatem dla wyrobów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU : 36.30.16, jeśli posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, właściwą stawką opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest stawka 7 %. (...)
2011
1
lut

Istota:
Wysokość stawki podatku VAT na sprzedaż instrumentów muzycznych po dniu 01.05.2004 r.
Fragment:
(...) klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejścia w życie tej ustawy nie powodują zmian opodatkowania podatkiem, jeżeli nie zostały określone w ustawie. W treści nowej ustawy o VAT ani w załącznikach do niej, nie zostały wymienione jako towary, których sprzedaż mogłaby być zwolniona z podatku VAT, bądź mogłaby korzystać z preferencyjnych stawek podatku VAT- instrumenty muzyczne inne aniżeli wymienione w poz. 124 Załącznika Nr 3 do ustawy o VAT. W art. 41 ust. 16 Minister właściwy ds. finansów publicznych został upoważniony do wydania rozporządzenia w którym może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3%, lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, przy uwzględnieniu: 1. specyfiki obrotu (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.