Instalacja wodno-kanalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Instalacja wodno-kanalizacyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja wodno-kanalizacyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wykonanie przyłączenia instalacji kanalizacyjnych odprowadzają¬cych ścieki i wodociągowych od budynków mieszkalnych do stałej dostawy wody i odprowadzania ścieków może korzystać z obniżonej 7% stawki VAT jako dostawa wody i odprowadzanie ścieków?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót związanych z infrastrukturą techniczną – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót (...)
2011
1
cze

Istota:
Gmina zamierza zrealizować w 2005r. roboty budowlane „Budowa sieci kanalizacyjnej od oczyszczalni ścieków w miejscowości X do miejscowości Y. Na ww. roboty składa się wybudowanie: kolektora oraz przyłączy. Wszystkich przyłączy kanalizacyjnych będzie 84 (tj. 4 budowane obecnie w 2005r. i 80 w przyszłości) są one tej samej przepustowości tzn. odbierać będą takie same ilości ścieków. Ilość ścieków odbieranych przez dwa przyłącza do garaży nie będących obiektami budownictwa mieszkaniowego ani infrastrukturą im towarzyszącą stanowi około 2,5% całej ilości ścieków przewidzianych do odbioru przez 84 przyłącza, które mają być podłączone w dwóch etapach do kolektora ścieków. W związku z powyższym Podatnik zwraca się z pytaniem jaką stawką VAT będą opodatkowane powyższe roboty.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach , działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 146 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 17.10.2005r. (uzupełnionym w dniach: 04.11.2005r., 08.11.2005r. i 02.12.2005r.) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.