Instalacja przeciwwłamaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja przeciwwłamaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest wysokość stawki VAT stosowanej na świadczenie usług: wykonania wentylacji mechanicznej PKWiU 45.33.12 ,wykonania instalacji alarmowej-przeciwpożarowej PKWiU 45.31.21 oraz wykonania alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła dokonywanych zarówno na budynkach mieszkalnych jak i innych budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29.07.2005 uzupełnione pismem z dnia 29.09.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług: wykonania wentylacji mechanicznej (PKWiU 45.33.12), wykonania instalacji alarmowej-przeciwpożarowej (PKWiU 45.31.21) oraz wykonania alternatywnych źródeł pozyskiwania ciepła dokonywanych zarówno na budynkach mieszkalnych jak i innych budynkach i obiektach użyteczności publicznej. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art.14a §1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek (...)