Instalacja przeciwpożarowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja przeciwpożarowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy usługa polegająca na obowiązkowych pomiarach ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wynikających z ustawy Prawo Budowlane wykonywanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. obniżonej stawki 7%, ponieważ zalicza się do robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usługi polegającej na obowiązkowych pomiarach ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” wykonywanych w budynkach mieszkalnych postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika, iż usługa polegająca na obowiązkowych pomiarach ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków wynikających z ustawy „Prawo Budowlane wykonywanych w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. obniżonej stawki 7%, ponieważ (...)