Instalacja alarmowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja alarmowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usług polegających na wykonywaniu instalacji elektrycznych i alarmowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 111 i 112.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 11 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 7% usług wykonywania instalacji elektrycznych i alarmowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 111 i 112 - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka ma prawo stosować 7% stawkę podatku VAT świadcząc usługi m.in.: robót związanych z instalowaniem i montażem przeciwpożarowych systemów alarmowych ( PKWiU 45.31.21) oraz robót związane z instalowaniem i montażem przeciwwłamaniowych systemów alarmowych (PKWiU 45.31.22) w obiektach budownictwa mieszkaniowego, stosownie do art. 146 pkt 2 a i b ustawy o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.05.2006r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie: " czy Spółka ma prawo stosować 7% stawkę podatku VAT świadcząc niżej wymienione usługi w obiektach budownictwa mieszkaniowego, stosownie do art. 146 pkt 2 a i b ustawy o podatku od towarów i usług ?Z treści pisma wynika, że Spółka wykonuje między innymi roboty związane z instalowaniem i montażem (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie jest zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług instalacji alarmowych?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług instalacji alarmowych, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona wykonuje usługi instalacji alarmowych, w skład których wchodzi sprzedaż materiałów w postaci central, czujników ruchu, przewodów oraz tzw. "robocizna". Zdaniem wnioskodawcy wykonywane usługi instalacji alarmowych nie są zaliczone do prac i materiałów budowlanych, nawet jeśli dotyczą budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie obniżonej do 7% stawki podatku VAT w związku z planowanym wykonaniem instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w domach studenta?

Fragment:

(...) 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Z treści pisma wynika, że jednostka budżetowa planuje wykonać instalację dźwiękową systemu ostrzegawczego w domach studenta. Ma to być instalacja alarmowania pożarowego, automatycznego zamykania drzwi przeciwpożarowych oraz system oddymiania klatek schodowych. Zdaniem jednostki, możliwe jest zastosowanie obniżonej do 7% stawki VAT, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w myśl Objaśnień Wstępnych załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć zakup i montaż alarmu oraz monitorowanie lokalu?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Pani XXX przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 30.09.2004 r. Nr PD-/415/113/04 będącą odpowiedzią na zapytanie podatnika z dnia 26.08.2004 r. uzupełnionego pismem z dnia 14.09.2004 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jednocześnie ust. 8 tego artykułu stanowi, że odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) są kosztami uzyskania przychodu wyłącznie wtedy, gdy dokonywane są zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Za (...)