Inspektor kontroli skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inspektor kontroli skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Inspektor kontroli skarbowej jest uprawniony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o kontroli skarbowej do wydania decyzji dotyczącej odpowiedzialności płatnika, określonej w art. 30 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) lub organów zrównanych uprawnieniami z tymi organami nie został wyczerpująco określony w art. 13 i nie jest katalogiem zamkniętym. W związku z tym brak jest podstaw do uznania, że inspektor kontroli skarbowej nie może wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej Spółki i określania wysokości należności z tytułu nie pobranych i niewpłaconych przez Spółkę - płatnika części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podsumowując, należy dojść do wniosku, że inspektor kontroli skarbowej jest uprawniony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 lit. a/ u.o.k.s. do wydania decyzji dotyczącej odpowiedzialności płatnika, określonej w art. 30 § 4 o.p. Kierujac się przytoczonymi względami, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 184 i art. 204 pkt 1 w związku z art. 205 § 2 i art. 209 p.p.s.a. (...)