Inne należności budżetowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inne należności budżetowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy dokonanie całkowitej kompensaty należności z tytułu dostawy towarów od rolnika ryczałtowego daje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT - RR ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 10.01.2006r. (uzupełnionego w dniu 20.02.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczania podatku VAT naliczonego w fakturach VAT RR, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głownie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych wystawiając faktury VAT RR oraz jednocześnie dostarcza (sprzedaje) tym samym rolnikom towary lub usługi. W związku z powyższym, Wnioskujący zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli dokona całkowitej kompensaty należności z tytułu dostawy towarów ze zobowiązaniami z tytułu nabycia towarów od rolnika ryczałtowego, będzie miał (...)