Infrastruktura towarzysząca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura towarzysząca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
29
paź

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym oraz poza budynkiem mieszkalnym.

Fragment:

W myśl art. 146 ust. 2 ustawy o VAT, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana przepisów prawa w zakresie opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zmieniono stan prawny wynikający z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w ramach którego budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą podlegało opodatkowaniu obniżoną stawką w wysokości 7% VAT.

2015
16
kwi

Istota:

Stawka podatku dla dostawy budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Fragment:

Wnioskodawca wyjaśnił, że: Cena sprzedaży budynku wraz z gruntem będzie obejmowała również wartość infrastruktury towarzyszącej opisanej we wniosku. Wybudowana infrastruktura towarzysząca będzie niezbędna do funkcjonowania budynku mieszkalnego. Nie była zawierana umowa na budowę budynku mieszkalnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży wyżej opisanego budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m 2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu... Zdaniem Wnioskodawcy właściwą stawką VAT, którą należy zastosować do sprzedaży wyżej opisanego budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m 2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu jest 8% do całości dostawy. Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, czyli 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2014
18
lip

Istota:

Czynności polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych, wykonywane na budynku (na ścianach lub dachu budynku) w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy, będą korzystać ze stawki podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Natomiast czynności polegające na montażu ww. instalacji wykonywane poza obiektem budowlanym, dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, nie mogą korzystać ze stawki w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy i będą opodatkowane według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Fragment:

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Stawka obniżona nie obejmuje usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

2014
12
mar

Istota:

Czynności polegające na dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu modułów fotowoltaicznych, wykonywane na budynku (na ścianach lub dachu budynku) będą korzystać ze stawki podatku VAT w wysokości 8%. Natomiast czynności polegające na montażu ww. instalacji wykonywane poza obiektem budowlanym, na działce inwestora, dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, nie mogą korzystać ze stawki w wysokości 8%.

Fragment:

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Stawka obniżona nie obejmuje usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

2013
24
maj

Istota:

Przedmiotowe roboty budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu są opodatkowane według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Fragment:

Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Stawka obniżona nie obejmuje usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Zgodnie z definicją zawartą w art. 146 ust. 3 ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należy rozumieć: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

2012
22
gru

Istota:

Budowa budynku wielorodzinnego z halą garażową wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stawki podatku.

Fragment:

W tym miejscu nadmienić należy, iż zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit a do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy, przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 ustawy obejmuje: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

2011
1
sie

Istota:

Określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. „a" w związku z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT 7 % stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do robót drogowych bez względu na kategorię dróg, na których są prowadzone, jeżeli okoliczności wykonywania tych robót wskazują, że są one prowadzone w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, a przy tym są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego jako element infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu.

Fragment:

Utrzymując w okresie wynegocjowanym 7 % stawkę podatku VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, ustawodawca wskazał przy tym, co należy rozumieć przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także co należy rozumieć w tym przypadku przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Stosownie do art. 146 ust. 2 ustawy o VAT przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. „a", rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Określając w tym przepisie, jak należy rozumieć związanie robót z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, ustawodawca wskazuje, że chodzi o roboty dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Mówiąc o związaniu robót z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, ustawodawca ma na myśli taki związek tych robót, który dotyczy inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej. „Dotyczyć" według potocznego rozumienia to „odnosić się do kogoś, czegoś, mieć z czymś związek (vide: Słownik Języka Polskiego pod redakcją M.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie robót budowlanych obejmujących remont przyłączy deszczowych (rynien deszczowych) oraz podłączenie gajgerów stanowiących infrastrukturę towarzyszącą ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym zaliczonym do PKOB 11.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostateczna wersja pytania wynikająca z uzupełnienia z dnia 11 grudnia 2008r.): Jaką stawką VAT 7%, czy 22% należy opodatkować infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu (z wyłączeniem lokali użytkowych), gdzie wykonywana praca zaliczana jest do infrastruktury towarzyszącej wewnętrznej - ściśle i integralnie związanej z budynkiem stałego zamieszkania zaliczanym do PKOB 11... Zdaniem Wnioskodawcy znowelizowane przepisy nie pozwalają na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do infrastruktury towarzyszącej obiektom budowlanym objętym programem budownictwa społecznego. Społecznym programem mieszkaniowym są bowiem zgodnie z art. 41 ust 12a ustawy o VAT objęte jedynie obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych. Infrastruktura towarzysząca np. oczyszczanie ścieków czy kotłownie nie mieści się zatem w definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z uwagi, że prace budowlane należące do infrastruktury towarzyszącej można podzielić zarówno na infrastrukturę zewnętrzną jak i tą wewnętrzną ściśle i integralnie związaną z obiektem budowlanym (znajdującą się najbliżej budynku mieszkalnego, zaliczanego do PKOB 11), to zastosowanie obniżonej stawki VAT w wysokości 7% dla robót i prac dotyczących infrastruktury wewnętrznej jest zasadne.

2011
1
cze

Istota:

Czy do wykonania i montażu kontenerów z realizacją fundamentów, uzbrojeniem terenu (przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze energii elektrycznej) i zagospodarowaniem terenów może być naliczony podatek VAT w wysokości 7%?

Fragment:

Ustalona przez X struktura związku inwestycji z infrastruktura towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu oraz przemysłowemu służąca do określenia stawki podatku VAT kształtuje się następująca :infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - 80,55%infrastruktura towarzysząca budownictwu przemysłowemu - 19,45% Po dokonaniu takiego wyselekcjonowania robót Spółdzielnia winna zastosować stawkę 7% podatkuod towarów i usług tylko do części robót związanych z budownictwem mieszkaniowym. Do pozostałej części robót (niezwiązanej z infrastrukturą mieszkaniową) winna być zastosowana 22% stawka podatku od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe organ podatkowy orzekł jak w sentencji.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi ułożenia kostki brukowej wokół budynku mieszkalnego oraz na drodze dojazdowej do budynku mieszkalnego, do budynku gospodarczego i do wiaty

Fragment:

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a cyt. wyżej ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Natomiast w myśl postanowień art. 146 ust. 3 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenia i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektrotechniczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Powołany przepis wyraźnie wskazuje, że stawka podatku 7% odnosi się wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Tym samym, w przypadku gdy roboty dotyczą zarówno infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu, należy dla zastosowania właściwej stawki podatku VAT wydzielić tę część która związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego i opodatkować ją zgodnie z obowiązującą stawką 7%, natomiast dla pozostałej części inwestycji właściwa będzie stawka 22%.