Informacja publiczna | Interpretacje podatkowe

Informacja publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT czynności związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udzielaniem informacji publicznej
Fragment:
Gmina zobowiązana jest udostępniać informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198). Co do zasady udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak Gmina pobiera opłatę stanowiącą zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem wydruków, kserokopii lub przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15 ust. 1 ww. ustawy). Kwestia ta uregulowana jest w ww. jednostce Zarządzeniem Nr ... Wójta Gminy ...z 29 marca 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej. Gmina, jako czynny podatnik podatku VAT wystawia faktury na ww. koszty, doliczając podatek VAT w stawce 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23% czynności związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów (sporządzanie kserokopii, wydruków) związanych z udzieleniem informacji publicznej jest działaniem prawidłowym... Zdaniem Wnioskodawcy, doliczając podatek VAT w stawce 23% do opłaty za dodatkowe koszty poniesione w związku z udzieleniem informacji publicznej Wnioskodawca kierował się zasadą, że jest to usługa, jakiej Gmina dokonuje na rzecz zainteresowanego.
2015
13
maj

Istota:
Opodatkowanie opłaty za udostępnianie informacji publicznej
Fragment:
Stosownie do treści art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jak wskazał Wnioskodawca udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Wnioskodawca zamierza pobierać opłaty odpowiadające kosztom związanym z przekształceniem informacji lub sposobem ich udostępnienia.
2013
17
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.