Informacja dla podatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja dla podatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
3
sty

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 05 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. (...)

2012
3
sty

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 05 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego od dnia 31 lipca 2007 r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 23 września 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie obowiązującego do dnia 30 lipca 2007r. brzmienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 września 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy różnica pomiędzy wpłaconym wkładem mieszkaniowym a zwróconym przez Spółdzielnię Mieszkaniową stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 18 września 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych zwrotu w 2009r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową wkładu mieszkaniowego w związku z rezygnacją członka Spółdzielni z zajmowanego lokalu - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 września 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w myśl art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku podziału poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na rzecz spółki przejmującej, spółka dzielona, tj. Wnioskodawca jako dotychczasowy płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ma obowiązek sporządzić na dzień podziału informacje PIT-11 oraz przesłać je pracownikom i właściwemu organowi podatkowemu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika odnośnie sporządzenia informacji PIT-11 w sytuacji podziału Spółki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zasadne jest wykazywanie przez nią straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy, pomimo braku PIT-8C? Czy też nie powinna w ogóle uwzględniać żadnych danych w zakresie środków powierzonych, a nie odzyskanych z XY DM S.A., licząc na to, że w przyszłości może uda się jej wyegzekwować jakieś pieniądze z masy upadłości XY DM S.A.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 14.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacjico do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie opodatkowania przychodów kapitałowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażonewe wniosku – za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14.03.2007r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatników o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 11.04.2007r. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podatniczka zawarła w 2005 roku z XY Dom Maklerski S.A. „Umowę o (...)

2011
1
maj

Istota:

- Dotyczy możliwości przekazania pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B drogą elektroniczną.

Fragment:

(...) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości przekazania pracownikom informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B drogą elektroniczną, postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Z treści wniosku wynika, iż Spółka, jako pracodawca posiada informację, że przeważająca część osób przez niego zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę posiada własne komputery i adresy e-mail. Osoby te wyrażają zainteresowanie otrzymywaniem informacji wynikających ze stosunku pracy drogą elektroniczną. Dotyczy to zarówno korespondencji wewnątrzzakładowej, jak również tych dokumentów, których obowiązek przekazania pracownikowi wynika (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwoty wykazywane w deklaracji CIT-10 o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy ujmować w wartościach faktycznie wypłaconych łącznych kwot odsetek oraz faktycznie pobranego podatku klientom Banku, pomimo iż pomnożenie tak wykazanej podstawy opodatkowania przez stawkę podatku nie będzie odpowiadało wartości faktycznie pobranego klientowi podatku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy kwoty wykazywane w deklaracji CIT-10 o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz IFT-2R informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy ujmować w wartościach faktycznie wypłaconych łącznych kwot odsetek oraz faktycznie pobranego podatku klientom Banku, pomimo iż pomnożenie tak wykazanej podstawy opodatkowania przez stawkę podatku nie będzie odpowiadało wartości faktycznie pobranego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłaty dokonane przez Komisje Zakladowe nie posiadajace NIP- u i REGONU można doliczyć do dochodu pracownika i w jakiej pozycji należy je wykazać?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy... z dnia 11 stycznia 2006 r. (data wpływu: 13 stycznia 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Firma przedstawiła następujący stan faktyczny : Art. 21 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o zwolnieniach brzmi : "wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Wręczenie Prezentu w postaci obrusa skutkuje dla Spółki obowiązkiem wystawienia, a jeżeli tak to, jakiego formularza PIT?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku .... z dnia 6 marca 2006 r. (data wpływu: 9 marca 2006 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe. Uzasadnienie Spółka przedstawił następujący stan faktyczny : " Spółka zamierza w obecnym 2006 r. w ramach działań reklamowych wręczać prezenty w postaci obrusów z umieszczonymi na nich logo firmy. Adresatami tych prezentów mają być osoby fizyczne będące przedstawicielami kontrahentów. Spółka nie jest producentem obrusów, nie prowadzi też działalności umożliwiającej we własnym (...)