Indie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Indie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
mar

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana od 1 kwietnia 2011 r. jako pracodawca do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy wykonywanej w Indiach?

Fragment:

(...) Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a. W sytuacji przedstawionej we wniosku pracownicy, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Indiach przebywają w Indiach od dnia 1 stycznia 2011 r. jako pracownicy skierowani przez pracodawcę tam do pracy (w umowie jako miejsce pracy wskazano Indie). Zgodnie z umowami o pracę miejscem pracy tych pracowników są Indie. Pracownicy ci faktycznie przebywali w Indiach w 2010 r. przez okres dłuższy niż 183 dni i przez cały okres 2011 r. Pracę wykonują wyłącznie w Indiach. Nie wykonują oni żadnej pracy w Polsce. Podczas skierowania do pracy w Indiach mieszkają w wynajętych mieszkaniach. Zgodnie z indyjskim prawem podatkowym, w którym rok podatkowy trwa od 1 kwietnia do 30 marca roku następnego, wynagrodzenia tych pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Indii podlegają opodatkowaniu w (...)

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, w jaki sposób rozliczyć w Polsce dochód z kontraktu oraz czy sposób wyliczenia zawarty we wniosku jest poprawny

Fragment:

(...) Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, w jaki sposób rozliczyć w Polsce dochód z kontraktu, oraz czy sposób wyliczenia zawarty we wniosku jest poprawny. Zdaniem Podatnika Spółka na podstawie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna w całości rozliczyć się w Polsce z dochodu uzyskanego i w Polsce i w Indiach. Jednocześnie jednak na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka może odliczyć pewną kwotę podatku dochodowego potrąconego przez Indie. W związku z tym, że w Indiach zostało dokonane potrącenie od przychodu Spółka uważa, że dla ustalenia proporcji do limitu odliczeń winno zastosować się także tą samą kategorię, czyli przychód. Według Spółki w pozycji 53 zeznania CIT-8 oraz w pozycjach 54 i 64 załącznika CIT8/O należy wpisać kwotę 75.542,36 zł, według wyliczenia: 397.591,59 zł x (397.510,21 zł / 2.092.159 zł), gdzie: - 397.591,59 zł – przychody uzyskane poza granicami kraju opodatkowane w (...)