Impreza artystyczna | Interpretacje podatkowe

Impreza artystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza artystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi zakontraktowania artystów w związku ze świadczoną usługą zorganizowania imprezy lub koncertu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 11.04.2005 r., uzupełnione w dn. 06.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi zakontraktowania artystów w związku ze świadczoną usługą zorganizowania imprezy lub koncertu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona organizuje imprezy i koncerty na zlecenie innych podmiotów gospodarczych. Strona zobowiązuje się m. in. wykonać i zbudować scenę i infrastrukturę koncertową, wypożyczyć nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, wykonać scenografię oraz (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko .............. Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 06.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przeniesienie na Telewizję praw autorskich i praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem z organizowanych imprez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 19.04.2005 r. (wpływ: 20.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii dotyczącej udzielenia licencji Telewizji Polskiej S.A. pozwalających na korzystanie, rozporządzanie i wykorzystywanie utworów w związku z organizacją imprez stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Podatnik na zlecenie Telewizji Polskiej przygotowuje imprezę kulturalną, która będzie mogła być utrwalona przez telewizję na jej użytek w formie programu telewizyjnego. Podatnik obciąża Telewizję z tytułu przekazania kompletnego materiału do nagrania telewizyjnego i licencję w zakresie praw autorskich (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik wykonuje działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu imprez artystycznych , rozrywkowych takich jak : koncerty, aukcje ,imprezy okolicznościowe według opracowanego siebie scenariusza oraz, że świadczone przez Podatnika usługi mieszczą się w grupowaniu 92 PKWiU, tj: 92.31.22 Czy świadczone przez Podatnika usługi są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług , czy też są z tego podatku zwolnione?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą , zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika wymieniono usługi klasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92 związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych , wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania . Ustalenie prawidłowej klasyfikacji wykonywanych usług należy do obowiązku podatnika. Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego na podstawie podanej przez Podatnika klasyfikacji PKWiU 92.31.22 stwierdził , że uslugi wykonywane przez Podatnika zostały wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 będącego wykazem usług zwolnionych od podatku . Zdaniem tutejszego organu podatkowego prezentowane przez Podatnika (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.