Impreza artystyczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to impreza artystyczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi zakontraktowania artystów w związku ze świadczoną usługą zorganizowania imprezy lub koncertu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 11.04.2005 r., uzupełnione w dn. 06.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi zakontraktowania artystów w związku ze świadczoną usługą zorganizowania imprezy lub koncertu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona organizuje imprezy i koncerty na zlecenie innych podmiotów gospodarczych. Strona zobowiązuje się m. in. wykonać i zbudować scenę i infrastrukturę koncertową, wypożyczyć nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, wykonać scenografię oraz (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko .............. Sp. z o.o. - przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 06.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze szkoleniem własnych pracowników, jeżeli obejmują one zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, wyżywienie, noclegi jest prawidłowe, natomiast w części możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na dodatkowe atrakcje takie jak ognisko, czy rejs statkiem po jeziorach, zorganizowane na rzecz uczestników szkolenia jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.05.2005 r. do Naczelnika Drugiego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przeniesienie na Telewizję praw autorskich i praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem z organizowanych imprez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 19.04.2005 r. (wpływ: 20.04.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii dotyczącej udzielenia licencji Telewizji Polskiej S.A. pozwalających na korzystanie, rozporządzanie i wykorzystywanie utworów w związku z organizacją imprez stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Podatnik na zlecenie Telewizji Polskiej przygotowuje imprezę kulturalną, która będzie mogła być utrwalona przez telewizję na jej użytek w formie programu telewizyjnego. Podatnik obciąża Telewizję z tytułu przekazania kompletnego materiału do nagrania telewizyjnego i licencję w zakresie praw autorskich (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik wykonuje działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu imprez artystycznych , rozrywkowych takich jak : koncerty, aukcje ,imprezy okolicznościowe według opracowanego siebie scenariusza oraz, że świadczone przez Podatnika usługi mieszczą się w grupowaniu 92 PKWiU, tj: 92.31.22 Czy świadczone przez Podatnika usługi są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług , czy też są z tego podatku zwolnione?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą , zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika wymieniono usługi klasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92 związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych , wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania . Ustalenie prawidłowej klasyfikacji wykonywanych usług należy do obowiązku podatnika. Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego na podstawie podanej przez Podatnika klasyfikacji PKWiU 92.31.22 stwierdził , że uslugi wykonywane przez Podatnika zostały wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 będącego wykazem usług zwolnionych od podatku . Zdaniem tutejszego organu podatkowego prezentowane przez Podatnika (...)