ITPP3/443-614a/14/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązek rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego.
ITPP3/443-614a/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. import towarów
  2. skład celny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania czynności opodatkowanej w postaci importu towarów w przypadku przemieszczenia towarów z kraju trzeciego na terytorium Polski niepowodującego powstania długu celnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

S. (dalej jako „Spółka”) zajmuje się produkcją i sprzedażą części do statków na terenie kraju oraz poza jego granicami. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje transakcji według poniższego schematu. Spółka nabywa towary od kontrahenta z kraju trzeciego (Chiny, Japonia, USA). Za zorganizowanie frachtu morskiego z portu kraju trzeciego do portu w Polsce odpowiada Spółka. Faktury za fracht są wystawiane na Spółkę i przez nią opłacane. Towary transportowane są na teren Wolnego Obszaru Celnego w ... i obejmowane procedurą tranzytu. Towary nie są dopuszczane do obrotu na terytorium Polski. Następnie towary są sprzedawane. W procedurze tranzytu przemieszczane są do portu w Hamburgu, skąd statkiem zostają dostarczane do odbiorcy ostatecznego poza granicami Unii Europejskiej (Chiny, Japonia). Za organizację transportu do odbiorcy odpowiedzialna jest Spółka. Odprawa celna i powstanie długu celnego następuje u ostatecznego nabywcy (w kraju trzecim). Zgodnie z kontraktami zawartymi z klientami towar zostaje dostarczony do odbiorcy na zasadach Incoterms: DAP lub CFR. W pierwszym przypadku prawo własności do towaru przechodzi na nabywcę w momencie dostarczenia towaru do miejsca ostatecznego odbioru. W drugim przypadku prawo własności do towaru przechodzi na nabywcę w momencie dostarczenia go do umówionego miejsca jakim może być np. port w Korei. Spółka posiada różne dokumenty celne potwierdzające warunki realizacji opisanej wyżej transakcji:

  1. dokument celny T1;
  2. dokument celny A/C;
  3. dokument celny B;
  4. Bill of Lading (uzyskany z Hamburga).

Są to jedyne dokumenty celne, jakie Spółka może uzyskać.

W związku z powyższym opisem we wniosku zadano m.in. następujące pytanie.

Czy transakcja zakupu towarów przez Spółkę z terytorium państwa trzeciego, wprowadzenie ich na teren Wolnego Obszaru Celnego w ... bez powstania długi celnego i objęcie procedurą tranzytu podlega ustawie o VAT i powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7...

Zdaniem Spółki, zakup towarów z terytorium państwa trzeciego, wprowadzonych do Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie bez powstania długu celnego i objętych procedurą tranzytu, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o VAT, terytorium Unii Europejskiej, to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski).

Zatem zakup towarów z państwa trzeciego i przywóz ich na teren Wolnego Obszaru Celnego na terytorium Polski należy traktować jako import towarów.

Zgodnie z zaistniałym stanem faktycznym, towary kupione od dostawcy z kraju trzeciego zostają na terytorium Polski objęte procedurą tranzytu.

Jak wynika z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W przypadku objęcia towarów procedurą tranzytu dług celny nie powstaje. Zatem nie powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

W ocenie Spółki, w stosunku do sprowadzanych przez Spółkę towarów nie powstanie obowiązek podatkowy, zgodnie z powołanymi przepisami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawa Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

import towarów
IPPP2/443-360/14-4/BH | Interpretacja indywidualna

skład celny
IPPP3/443-883/13-2/KC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.