Immunitet podatkowy | Interpretacje podatkowe

Immunitet podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to immunitet podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Bank jest zobowiązany do wystawiania i przesyłania informacji IFT-2 w związku z wypłatą zwolnionych od podatku odsetek lub dywidend dokonywanych na rzecz międzynarodowych banków lub innych instytucji finansowych, które ze względu na swój międzynarodowy charakter posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają administracji podatkowej państw, w których działają?
Fragment:
Minister Finansów podkreślił, że taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na międzynarodowy charakter ww. podmiotów, instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają administracji podatkowej państw, w których działają. Do wyjaśnienia Minister Finansów załączył listę międzynarodowych podmiotów, których podówczas dotyczyła powyższa zasada. Są to w szczególności: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBOR), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB). Cechą wspólną tych podmiotów jest wskazany już immunitet podatkowy, wynikający z mocy prawa i umów międzynarodowych, oraz to, że nie podlegają one jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Powyższe właściwości mają szczególne znaczenie wobec faktu, że celem sporządzania informacji IFT-2R jest wyeliminowanie możliwości unikania opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem, ze względu na opisane cechy analizowanych podmiotów, a mianowicie niepodleganie administracji podatkowej jakiegokolwiek kraju oraz posiadany przez nie immunitet podatkowy, w ogóle nie powinno dochodzić do opodatkowania tych dochodów. W konsekwencji nie istnieje państwo siedziby międzynarodowego podmiotu finansowego, do którego informacja IFT-2R miałaby zostać prawidłowo przekazana.
2016
19
lip

Istota:
Czy w powyżej opisanych okolicznościach Spółka jest zobowiązana do pobierania - zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych od pożyczek i kredytów udzielanych Spółce przez wskazane we wniosku banki?
Fragment:
Niemniej jednak instytucje wskazane we wniosku posiadają z mocy prawa i tworzących je umów międzynarodowych immunitet podatkowy i nie podlegają jurysdykcji podatkowej jakiegokolwiek państwa. Tym samym, ewentualne uzyskanie certyfikatu rezydencji tych instytucji nie stanowiłoby jakiejkolwiek gwarancji, iż ewentualny podatek od odsetek uzyskanych w Polsce zostanie uiszczony w kraju ich siedziby. w związku z tym, w praktyce żądanie certyfikatów rezydencji od tych instytucji jest bezzasadne. Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko zbieżne z zaprezentowanym powyżej zostało przedstawione w piśmie Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów o sygnaturze PB7/033-1934/2001 z 29 maja 2001 r. kierowanym do izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowych. w piśmie tym, Ministerstwo Finansów wyraziło stanowisko, iż „taka praktyka jest całkowicie zbędna, ponieważ ze względu na międzynarodowy charakter instytucje te posiadają immunitet podatkowy i nie podlegają one administracji podatkowej państw, w których działają. Siedziba ich jest uregulowana w umowach międzynarodowych, na podstawie których zostały one utworzone”. Wśród międzynarodowych instytucji finansowych, od których – zdaniem Ministerstwa Finansów – nie ma potrzeby żądania certyfikatu rezydencji, wymieniono wszystkie trzy banki wskazane w niniejszym wniosku.
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.