Hurt | Interpretacje podatkowe

Hurt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hurt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Premie pieniężne udzielane aptekom za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych
Fragment:
(...) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest M. Sp. z o.o., a zapytanie odnośnie określenia podstawy opodatkowania VAT dotyczy również hurtowni za pośrednictwem których przekazywana będzie premia pieniężna, przedmiotowa interpretacja, nie wywoła skutków prawnych określonych art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, w zakresie dotyczącym hurtowni farmaceutycznych. Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami kontrahentów: aptek i hurtowni farmaceutycznych, na nabycie produktów spożywczych i konsumpcję w restauracji stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będącego producentem leków i kosmetyków?
Fragment:
(...) podatkowe, pomimo ich związku z przychodem, gdyż jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym zawierają się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe, w oparciu o przywołane przepisy prawa, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków ponoszonych podczas prezentacji produktów dla pracowników aptek oraz spotkań z pracownikami działów sprzedaży w hurtowniach na nabycie pizzy lub gotowych zestawów lunchowych przygotowywanych na wynos należało uznać za nieprawidłowe, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków ponoszonych podczas spotkań organizowanych na szczeblu kierowniczym lub dyrektorskim w restauracjach należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz wyroki sądów administracyjnych wydane (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy rozszerzenie działalności Apteki o dodatkowe świadczenie wyżej wymienionych usług nie spowoduje zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym liniowym
Fragment:
(...) obowiązującą od 01 stycznia 2004r. cytowaną wyżej definicję pozarolniczej działalności gospodarczej określoną na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane ze świadczonych przez Panią usług w zakresie reklamy środków farmaceutycznych, leków, wyrobów medycznych i środków ochrony zdrowia polegającej na wystawianiu plansz i reklam świetlnych oraz usług polegających na wykonywaniu określonego obrotu z daną hurtownią nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy. Wyłączenie to obejmuje wszystkie źródła przychodów, w tym działalność wykonywaną osobiście i działy specjalne produkcji rolnej, poza wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy „pozarolniczą działalność gospodarczą”. Skoro więc uzyskiwane przez Panią przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionymi w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz nie (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Hurt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.