Hotel pracowniczy | Interpretacje podatkowe

Hotel pracowniczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hotel pracowniczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy bursę pracowniczą (będącą w użytkowaniu Gospodarstwa) można określić mianem hotelu pracowniczego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z powyższym wartość świadczenia z tytułu zakwaterowania w bursie – przy założeniu, iż stanowi ona przychód – jest wolna od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4. Wskazać należy, iż ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia „hotel pracowniczy”, o tym czy mamy do czynienia z hotelem pracowniczym rozstrzyga przeznaczenie przez pracodawcę posiadanych budynków lub lokali na potrzeby zakwaterowania pracowników tego pracodawcy. Sformułowanie „hotel pracowniczy” oznacza obiekt mieszkalny o charakterze tymczasowego zamieszkania dla grupy pracowników, utrzymywany przez macierzysty zakład fabrykę, szkołę wyższą, wojsko, policję itp. Podobne znaczenie ma sformułowanie „bursa”, oznaczające „zakład, w którym mieszka i utrzymuje się młodzież ucząca się poza miejscem stałego zamieszkania (słownik języka polskiego PWN). Słowo „bursa’ zdefiniowane zostało również we Współczesnym słowniku języka polskiego, (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawką opodatkowane są usługi zakwaterowania w hotelach pracowniczych?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwolnieniu podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 1 w/w załącznika wymienione są pod symbolem PKWiU ex 55.23.15 “Usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich”. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2 w/w ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W pozycji 140 w/w załącznika wymienione są pod symbolem PKWiU ex 55.2 “Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15)”. W objaśnieniach do w/w załącznika ustawodawca wskazał, iż skrót ex dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik świadczy usługi zakwaterowania pielęgniarek i położnych (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.