PUS.II./443/6/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są zwolnione w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?

PUS.II./443/6/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. hodowla (chów) zwierząt
  2. kasa rejestrująca
  3. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.01.2005 r., znak Fk313/1/05 (data wpływu 10.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest zasadne.

Podatnik zwraca się o udzielenie odpowiedzi czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są zwolnione w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych. Zdaniem Podatnika świadczone przez niego usługi do 31.12.2005 r. zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego jak niżej:

Świadczone przez Podatnika usługi unasienienia zwierząt należą do grupowania statystycznego PKWiU 01.42.10-00.10 (usługi związane z kryciem naturalnym, unasienieniem i oceną wartości użytkowej zwierząt ) w związku z czym zawarte są w poz. 64, symbol PKWiU ex 01.4 wykazu towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% stanowiącym załącznik nr 6 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z kolei na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) zwolniona została z ewidencjonowania do dnia 31.12.2005 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Ponieważ w powyższym załączniku (poz. 1) stanowiącym wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas fiskalnych, wymieniono usługi z grupowania statystycznego ex 01.4, świadczenie takich usług zwolnione będzie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas do 31.12.2005 r.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.