PP/443-185/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na organizowaniu załadunku i samego załadunku brojlerów kurzych i gęsi na samochody w czasie odstawy po zakończeniu tuczu oraz wykonywanie drobnych prac melioracyjnych , wykaszanie i odkrzaczanie nieużytków?

PP/443-185/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. hodowla (chów) zwierząt
  2. rolnictwo
  3. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.
Stawkę podatku ustala się zgodnie z art.41 i załącznikiem Nr 3 do powołanej ustawy, a w okresie przejściowym zgodnie z art.146 i załącznikiem Nr 6 . Według tych przepisów do dnia 30.04.2008r. stawka dla usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt sklasyfikowanych w PKWiU 01.4 wynosi 3 % (poz.64 załącznika Nr 6) , a po tym okresie 7 % (poz.135 załącznika Nr 3).

Pamiętać należy o tym, że podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania.

W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych czynności podatnik może zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.