BI/005-0739/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy działalność w zakresie hodowli świerszcza domowego i hodowli jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

BI/005-0739/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność rolnicza
  2. hodowla (chów) zwierząt
  3. opodatkowanie dochodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Stan faktyczny:

Podatniczka od sierpnia 2004r. rozpoczęła hodowlę świerszcza domowego i planuje hodowlę jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków. Owady te podatniczka będzie sprzedawała do sklepów zoologicznych. Przedmiotowa działalność stanowi działalność rolniczą i została zakwalifikowana jako „chów i hodowla zwierząt pozostałych”.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

<
  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
<
  • licząc od dnia nabycia.

Z cytowanego przepisu wynika, że hodowla świerszczy i jaszczurek jest działalnością rolniczą. Powyższy stan faktyczny wyczerpuje definicję działalności rolniczej określonej w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Jednakże nie dotyczy to sytuacji, w których okresy przetrzymywania zakupionych świerszczy i jaszczurek, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą licząc od dnia nabycia mniej niż 2 miesiące (dla pozostałych zwierząt). W takim przypadku działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lica 1991r. tj. pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.