Hodowla (chów) zwierząt | Interpretacje podatkowe

Hodowla (chów) zwierząt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla (chów) zwierząt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy hodowla ślimaka jadalnego zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaka jadalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2012
18
maj

Istota:
Czy jest działem specjalnym produkcji rolnej hodowla piskląt do odchowu (przez okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż do czasu osiągnięcia przez kurę dojrzałości nieśnej)?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy chów i hodowla świń jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego tytułu przychody i koszty z tym związane nie podlegają rozliczeniu w podatku dochodowym i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy chów i hodowla świń stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)
2011
1
maj

Istota:
Na działce rolnej o powierzchni 34 arów jest prowadzona działalność polegająca na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane myszy i szczury nie są zwierzętami laboratoryjnymi. Którą z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.09.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 04.09.2006 r. (uzupełniono w dniu 18.09.2006 r.) wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przestawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że na działce rolnej o powierzchni 34 arów prowadzi Pan działalność polegającą na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane przez Pana myszy i szczury nie są hodowane jako zwierzęta laboratoryjne. Natomiast wielkość (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to jakim podatkiem?
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik jest hodowcą - amatorem zwierząt egzotycznych takich jak: pająki, modliszki, skorpiony, węże, jaszczurki. Nadwyżki ilościowe rozmnażanych zwierząt sprzedaje innym miłośnikom terrarystyki, znajomym lub przez giełdę internetową. Przychód uzyskany z tego tytułu od maja br. wynosi ok. 9 tys. zł. Podatnik nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest osobą bezrobotną. Zdaniem podatnika przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli, nie zarejestrowanej jako działalność gospodarcza, nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opinii tut. organu podatkowego stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe, jeżeli hodowla stanowi działalność rolniczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy prawidłowo stosujemy stawkę VAT 3% przy wykonywaniu usług kontroli gospodarstw rolnych polegających na zgodności prowadzonej produkcji z zasadami gospodarstwa ekologicznego, czego następstwem jest uzyskanie przez rolnika certyfikatu gospodarstwa ekologicznego?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia ..., (data wpływu ...), L.dz. ... informuje, że świadczenie usług klasyfikowanych wg PKWiU 01.41 - usługi związane z uprawami rolnymi pozostałe lub 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gdzie indziej niewymienione, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka świadczy usługi polegające na kontroli zgodności prowadzonej produkcji rolnej metodami ekologicznymi z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898). Kontrole prowadzone są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z rolnikami. Podczas kontroli sprawdzany jest stan faktyczny z wymaganiami określonymi przepisami. Spółka sugeruje, że jej usługi można klasyfikować wg (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są zwolnione w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.01.2005 r., znak Fk313/1/05 (data wpływu 10.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest zasadne. Podatnik zwraca się o udzielenie odpowiedzi czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy działalność w zakresie hodowli świerszcza domowego i hodowli jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatniczka od sierpnia 2004r. rozpoczęła hodowlę świerszcza domowego i planuje hodowlę jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków. Owady te podatniczka będzie sprzedawała do sklepów zoologicznych. Przedmiotowa działalność stanowi działalność rolniczą i została zakwalifikowana jako „chów i hodowla zwierząt pozostałych”. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na organizowaniu załadunku i samego załadunku brojlerów kurzych i gęsi na samochody w czasie odstawy po zakończeniu tuczu oraz wykonywanie drobnych prac melioracyjnych , wykaszanie i odkrzaczanie nieużytków?
Fragment:
(...) W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stawkę podatku ustala się zgodnie z art.41 i załącznikiem Nr 3 do powołanej ustawy, a w okresie przejściowym zgodnie z art.146 i załącznikiem Nr 6 . Według tych przepisów do dnia 30.04.2008r. stawka dla usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt sklasyfikowanych w PKWiU 01.4 wynosi 3 % (poz.64 załącznika Nr 6) , a po tym okresie 7 % (poz.135 załącznika Nr 3). Pamiętać należy o tym, że podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania. W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych czynności podatnik może zwrócić się o pomoc do Urzędu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.