Hodowla (chów) zwierząt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla (chów) zwierząt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
maj

Istota:

Czy hodowla ślimaka jadalnego zaliczana jest do działów specjalnych produkcji rolnej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. (data wpływu 13 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaka jadalnego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy jest działem specjalnym produkcji rolnej hodowla piskląt do odchowu (przez okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż do czasu osiągnięcia przez kurę dojrzałości nieśnej)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2009 r. (data wpływu 17 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy chów i hodowla świń jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego tytułu przychody i koszty z tym związane nie podlegają rozliczeniu w podatku dochodowym i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy chów i hodowla świń stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Na działce rolnej o powierzchni 34 arów jest prowadzona działalność polegająca na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane myszy i szczury nie są zwierzętami laboratoryjnymi. Którą z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.09.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W dniu 04.09.2006 r. (uzupełniono w dniu 18.09.2006 r.) wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przestawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że na działce rolnej o powierzchni 34 arów prowadzi Pan działalność polegającą na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane przez Pana myszy i szczury nie są hodowane jako zwierzęta laboratoryjne. Natomiast wielkość (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to jakim podatkiem?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik jest hodowcą - amatorem zwierząt egzotycznych takich jak: pająki, modliszki, skorpiony, węże, jaszczurki. Nadwyżki ilościowe rozmnażanych zwierząt sprzedaje innym miłośnikom terrarystyki, znajomym lub przez giełdę internetową. Przychód uzyskany z tego tytułu od maja br. wynosi ok. 9 tys. zł. Podatnik nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest osobą bezrobotną. Zdaniem podatnika przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli, nie zarejestrowanej jako działalność gospodarcza, nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opinii tut. organu podatkowego stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe, jeżeli hodowla stanowi działalność rolniczą. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowo stosujemy stawkę VAT 3% przy wykonywaniu usług kontroli gospodarstw rolnych polegających na zgodności prowadzonej produkcji z zasadami gospodarstwa ekologicznego, czego następstwem jest uzyskanie przez rolnika certyfikatu gospodarstwa ekologicznego?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia ..., (data wpływu ...), L.dz. ... informuje, że świadczenie usług klasyfikowanych wg PKWiU 01.41 - usługi związane z uprawami rolnymi pozostałe lub 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gdzie indziej niewymienione, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka świadczy usługi polegające na kontroli zgodności prowadzonej produkcji rolnej metodami ekologicznymi z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898). Kontrole prowadzone są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z rolnikami. Podczas kontroli sprawdzany jest stan faktyczny z wymaganiami określonymi przepisami. Spółka sugeruje, że jej usługi można klasyfikować wg (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są zwolnione w 2005 r. z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.01.2005 r., znak Fk313/1/05 (data wpływu 10.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest zasadne. Podatnik zwraca się o udzielenie odpowiedzi czy usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, klasyfikowane zgodnie z PKWiU w grupie 01.4 obejmujące pozycje 01.42.10-00.10 są (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy działalność w zakresie hodowli świerszcza domowego i hodowli jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatniczka od sierpnia 2004r. rozpoczęła hodowlę świerszcza domowego i planuje hodowlę jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków. Owady te podatniczka będzie sprzedawała do sklepów zoologicznych. Przedmiotowa działalność stanowi działalność rolniczą i została zakwalifikowana jako „chów i hodowla zwierząt pozostałych”. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na organizowaniu załadunku i samego załadunku brojlerów kurzych i gęsi na samochody w czasie odstawy po zakończeniu tuczu oraz wykonywanie drobnych prac melioracyjnych , wykaszanie i odkrzaczanie nieużytków?

Fragment:

(...) W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stawkę podatku ustala się zgodnie z art.41 i załącznikiem Nr 3 do powołanej ustawy, a w okresie przejściowym zgodnie z art.146 i załącznikiem Nr 6 . Według tych przepisów do dnia 30.04.2008r. stawka dla usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt sklasyfikowanych w PKWiU 01.4 wynosi 3 % (poz.64 załącznika Nr 6) , a po tym okresie 7 % (poz.135 załącznika Nr 3). Pamiętać należy o tym, że podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawidłowego jego opodatkowania. W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych czynności podatnik może zwrócić się o pomoc do Urzędu (...)