Hipoteka zwykła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hipoteka zwykła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W przedmiotowym wniosku podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Bank podejmując decyzję w sprawie przyznania kredytu, np. w kwocie 100.000 zł ustala następujące zabezpieczenie:
1. Hipotekę zwykłą łączną na kapitał w kwocie 100.000 zł ? ustanowiona na nieruchomościach będących własnością kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste,
2. Hipotekę kaucyjną łączną na odsetki i inne koszty windykacji ustanowioną na nieruchomościach będących własnością kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste.
Czy w związku z powyższym Podatnik kredytobiorca powinien płacić podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej 0,1 % od kwoty kredytu ? jeden raz oraz za ustanowienie hipoteki kaucyjnej 19 zł ? jeden raz?

Fragment:

(...) od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej 0,1% od kwoty kredytu ? jeden raz oraz za ustanowienie hipoteki kaucyjnej 19 zł ? jeden raz. Zdaniem Banku czynność ?ustanowienie hipoteki? wiąże dwie strony czynności, tj. Bank i Kredytobiorcę i obie strony występują w deklaracji PCC. Zatem nie ma znaczenia do ilu Ksiąg Wieczystych wpisywana jest kwota zabezpieczenia. W postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego dokonano interpretacji, z której wynika, że jeżeli: hipoteka zwykła na kapitał w kwocie 100.000 zł jest wpisana w dwóch Księgach Wieczystych, należy pobrać podatek od ustanowienia hipoteki od każdej księgi oddzielnie, tj. 100.000 x 0,1% = 100 x 2 = 200 hipoteka kaucyjna na odsetki zmienne i inne koszty windykacji jest wpisana w dwóch Księgach Wieczystych, należy pobrać podatek od ustanowienia hipoteki od każdej księgi oddzielnie, tj. 19 x 2 = 38 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, mając na uwadze tak przedstawiony stan faktyczny (...)