Hipoteka przymusowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hipoteka przymusowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Ustalanie szacunkowej proporcji w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczkowy zwrot podatku i ustanowienie hipoteki przmysowej.

Fragment:

(...) bez wydawania decyzji, o której mowa w pkt 1. W celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa ustawa o podatku od towarów i usług z wypłaceniem zaliczek wiąże skutek w postaci powstania zabezpieczenia warunkowej wierzytelności. Zabezpieczenie to przyjmuje postać hipoteki przymusowej. Ponieważ hipoteka przymusowa może być ustanowiona wyłącznie na wniosek wierzyciela, a w art. 94 ustawy o podatku od towarów i usług zawarto stwierdzenie, iż Skarbowi Państwa przysługuje hipoteka przymusowa – oznacza to, że decyzja o jej ustanowieniu podejmowana jest indywidualnie w odniesieniu do każdej sprawy. W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obligatoryjności hipoteki jest nieprawidłowe. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości. Kwestie dotyczące odliczania częściowego podatku oraz korekty podatku naliczonego i prawa do zwrotu podatku naliczonego w (...)