Helikopter | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to helikopter. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy w trybie art. 103 pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług powstał obowiązek obliczenie i wpłacenie podatku VAT?

Fragment:

(...) z nowymi środkami transportu; w przypadku statków powietrznych są to statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy, o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, nie spełniające warunku do uznania za nowy środek transportu tj. statki powietrzne jeżeli były używane powyżej 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło więcej niż 3 miesiące (...). Nabyty przez Spółkę statek powietrzny - samolot ultralekki, helikopter z uwagi na masę startową wynoszącą 450 kg nie spełnia wymogów art. 2 ust. 10 pkt c ww. ustawy o podatku od towarów i usług (nie jest nowym środkiem transportu ani innym środkiem transportu) - to na podatniku nie ciąży obowiązek wpłacenia podatku w trybie art. 103 cyt. ustawy. Jednocześnie w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (...)