Handlowiec zarejestrowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handlowiec zarejestrowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1.Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych: CN 2710 19 81 (oleje silnikowe), CN 2710 19 87 (oleje przekładniowe), CN 2710 19 91 (oleje antykorozyjne), CN 2710 19 99 (pozostałe oleje smarowe) jest zwolnione z podatku akcyzowego?
2.Czy zwolnienie z akcyzy uwarunkowane jest spełnieniem wymogów zawartych art. 32 , art. 57 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 12 stycznia 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2009 r. (data wpływu 24 czerwca 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 16 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania olejów smarowych – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania w składzie podatkowym lub magazynie zarejestrowanego handlowca czynności związanych z przyjęciem przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wypełniania dokumentów ADT i prowadzewnia ewidencji za pośrednictwem osób, nie będących pracownikami Spółki, ale umocowanych do jej reprezentowania poprzez pełnomocnictwa wystawione przez Spółkę każdej z tych osób?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, w związku z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nr 441000-PA-9100I-101/05/8813/JKW z dnia 14.02.2006r. stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznające za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, zgodnie z którym może on dokonywać w składzie podatkowym lub magazynie zarejestrowanego handlowca czynności związanych z przyjęciem przesyłki wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wypełniania dokumentów ADT i prowadzenia ewidencji za pośrednictwem osób, nie będących pracownikami Spółki, ale umocowanych do jej reprezentowania poprzez pełnomocnictwa wystawione przez Spółkę każdej z tych osób, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie- utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Jak wynika z akt (...)