Handel obwoźny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel obwoźny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Podatnik pyta Pan czy w przedstawionym stanie faktycznym po wznowieniu działalności nadal może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?. Zdaniem Podatnika prawo takie przysługuje.

Fragment:

(...) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na żądanie zawarte we wniosku z dnia 21.02.2007 r i stwierdza , iż stanowisko Pana w sprawie , zawarte we wniosku jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 21.02.2007 r zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisu art. 113 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług w następującym stanie faktycznym : Od 1995 roku prowadził Pan działalność gospodarczą w zakresie : Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi i korzystał Pan ze zwolnienia od podatku . W 2000 r obrót z tytułu prowadzonej działalności przekroczył 40.000,00 zł . Od 01.01.2001 r zawiesił Pan działalność gospodarczą. Obecnie chciałby Pan wznowić zawieszoną działalność . W związku z tym pyta Pan czy po wznowieniu działalności nadal może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?. Pana zdaniem prawo takie Panu przysługuje. Zgodnie z przepisem art. 113 ust. 1 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia .....2006r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej. UZASADNIENIE W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze (...)