Handel hurtowy | Interpretacje podatkowe

Handel hurtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel hurtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą - Uchwała Nr XXXIX/338/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2005r. oraz Uchwała Nr LII/469/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2005r.) Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry stwierdza, że stanowisko ww. wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia /bez daty - wpływ do tut. Urzędu 12 lipca 2006r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zamierza zawrzeć umowę agencyjną z PPUP Poczta Polska, na mocy której Poczta Polska będzie sprzedawać w imieniu i na rachunek Spółki doładowania do telefonów komórkowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie dokonywana za pomocą urządzeń elektronicznych – terminali POS, które zostaną zainstalowane przez Spółkę w poszczególnych placówkach Poczty Polskiej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą w całości przelewane przez Pocztę Polską na rachunek bankowy Spółki, natomiast Poczta Polska z tytułu świadczonych usług agencyjnych obciąży Spółkę stosowną fakturą. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie obowiązana do instalacji kas rejestrujących w każdym punkcie sprzedaży doładowań w placówkach Poczty Polskiej?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r., bez numeru, (data wpływu 12.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży jednostek doładowujących do telefonów komórkowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12.05.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy fakt, iż po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca towaru, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach swojego kraju, będzie miał wpływ na możliwość zastosowania stawki 0% przez podatnika?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.11.2005r., wniesionego przez N. Sp. z o.o., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 17.11.2005 r. znak: PUS.II/443/193/2005/RO, zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29.07.2005 r.: - za prawidłowe w części dotyczącej warunków, jaki muszą być spełnione aby czynności wykonywane przez podatnika można było kwalifikować jako eksport w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , - za nieprawidłowe w zakresie oceny skutków przyszłych ustaleń organów podatkowych . Wnioskiem z dnia 29.07.2005 r. N. Sp. z o.o. zwróciła się do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
mar

Istota:
Bardzo proszę o udzielenie mi pisemnej informacji o wysokości podatku VAT od następujących towarów i usług.Przedmiotem wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej wg wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej są:51.53 B - handel hurtowy, detal artykułami przemysłowymi i budowlanymi.45.4 - Usługi budowlano - remontowe.Świadczę usługi montażowe okien, drzwi, żaluzji itd. Na cenę usługi ma wpływ rodzaj użytych przeze mnie materiałów: pianki, cement, kleje, farby itd.Czy wykonując powyższe usługi w budownictwie mieszkaniowym prawidłowo stosuję stawkę 7 % nie wyodrębniając na wystawianej fakturze wartości użytego materiału.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2004r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, tj. czynności takie jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zarówno towary jak i usługi są identyfikowane zgodnie z przepisami tej ustawy przy pomocy klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy). W związku z tym podatnik musi określić prawidłowo wykonywane czynności, czy dokonuje dostawy towarów i świadczy usługi. O tym, czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.