Gry | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gry. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Obowiązek płatnika oraz możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za jednorazową wartość wygranych w grach hazardowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, uważa się w przypadku: gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo, zakładów wzajemnych, loterii promocyjnych, loterii audio-tekstowych, loterii fantowych, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne – kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu, zakładu lub innego dowodu udziału w grze; wygranych w kasynie gier lub salonie gier na automatach – uzyskaną kwotę stanowiącą różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach; innych gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa – kwotę uzyskaną podczas jednego logowania. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia sposobu ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu wygranych uzyskanych w kasynie gry i w konsekwencji, co do możliwości wykonania przez Wnioskodawcę (Spółkę) obowiązku płatnika podatku od wygranych uzyskanych w kasynie gry. Ustawowa definicja gier hazardowych zawarta została w art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2018 poz. 165), który stanowi, że grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. W myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy, wartość wygranej w grach hazardowych nie może być niższa od ceny losu lub innego dowodu udziału w grze albo kwoty wpłaconej stawki.

2017
9
gru

Istota:

Jeżeli w istocie organizatorem opisanych we wniosku gier i turniejów są podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w Niemczech, to wygrana pieniężna w tych grach i turniejach, które odbyły się na terytorium Niemiec, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Udział w grach organizowanych przez kasyno brać mogą osoby fizyczne grające z terytorium Niemiec, a spełnienie wskazanego warunku potwierdzane jest poprzez ustalenie przez organizatora wydarzenia, że Uczestnik gry albo turnieju organizowanego w Internecie posługuje się numerem IP zlokalizowanym w Niemczech. W celu uczestniczenia w grach online Wnioskodawca przebywał na terytorium Niemiec. Na terytorium Niemiec, z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, Wnioskodawca korzysta, w celu uczestnictwa w turniejach oraz grach online, z domeny „ b. ” (dalej: „ Domena ”). Domena stanowi własność podmiotu B. (dalej: „ Organizator gier hazardowych ”), który jest licencjonowanym organizatorem gier hazardowych prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet m.in. na terytorium Niemiec. Organizator gier hazardowych oraz zarządzana przez niego domena zostały dopuszczone przez M. (dalej: „ Organ ”) do organizowania gier oraz turniejów gier za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Niemiec oraz dla podmiotów uczestniczących w tych grach oraz turniejach gier z terytorium Niemiec. Z tytułu udziału w grach z terytorium Niemiec organizowanych za pośrednictwem sieci Internet Wnioskodawca osiągał wygrane stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wygraną oraz kwotą wpłat niezbędnych do udziału we wskazanych wydarzeniach (dalej: „ wygrane ”).

2017
11
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania wygranych w turniejach pokera oraz grach pokera zorganizowanych poza terytorium kraju.

Fragment:

Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca zdecydował się na zwolnienie z opodatkowania wygranych pochodzących z kasyn gry oraz gier bingo pieniężnych i fantowych, jeżeli są one prowadzone przez podmiot uprawniony na podstawie ustawy o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem zwolnienia wygranych pochodzących z kasyn gry jest obowiązek wykazania, że są one prowadzone i organizowane przez podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami hazardowymi w państwie ich organizacji. Co istotne, wygrane z kasyn gry muszą zostać osiągnięte w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawodawca wskazał również na okoliczność, iż kasyna gry muszą być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych obowiązującymi w państwie, w którym kasyno gry funkcjonuje. Ustawodawca zastrzegł, że aby uzyskane środki z wygranych w kasynie gry były zwolnione z opodatkowania konieczne jest, aby organizacja oraz prowadzenie kasyna gry było legalne w świetle przepisów obowiązujących w państwie położenia kasyna. Jeżeli zatem kasyno gry może legalnie funkcjonować w państwie, w którym jest zlokalizowane, wygrane w osiągnięte przez polskiego rezydenta podatkowego podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

2017
26
sie

Istota:

Czy wygrane w grach pokera oraz turniejach pokera uzyskane na terytorium Francji będą opodatkowane w Polsce, czy będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawca powinien je wykazać w zeznaniu rocznym?

Fragment:

Uczestnik gry pokera albo turnieju pokera organizowanego w Internecie posługuje się numerem IP zlokalizowanym we Francji. Udziału w turnieju pokera oraz grze pokera organizowanych w Internecie nie mogą brać osoby znajdujące się poza terytorium Francji. Wnioskodawca wskazał, że grami kasynowymi obok gry w kości, ruletkę oraz gry na automatach, są również gry karciane, w tym gra w pokera (jedną z gier kasynowych jest gra w pokera). W konsekwencji podmioty urządzające i prowadzące, zgodnie z prawem, turnieje pokerowe online, turnieje pokerowe organizowane w konkretnych miejscach oraz gry pokera online są podmiotami organizującymi gry kasynowe. W konsekwencji jeżeli wskazane podmioty są uprawnione do organizacji gier pokerowych w ramach turniejów pokera online, turniejów pokera organizowanych w konkretnych miejscach oraz gier pokera online, są kasynami gry. Wobec powyższego fakt organizowania gry kasynowej prowadzi do wniosku, że podmiot urządzający legalnie grę kasynową, w tym przypadku grę w pokera, jest kasynem gry. W omawianej sprawie zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej 20 czerwca 1975 r.( Dz.

2016
21
gru

Istota:

1. Czy dochody osiągane z gry w pokera online na terytorium Malty podlegają pod polskie prawo podatkowe?
2. Czy dochody osiągane z gry w pokera online na terytorium Malty są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z tym Wnioskodawca posiada polską rezydencję podatkową, a dochody uzyskane z gry w pokera podlegają wyłącznie pod polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22 ust. 1 umowy z Maltą. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskane z wygranych w turniejach pokerowych online, w których Wnioskodawca brał udział z terytorium Malty są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zdaniem Wnioskodawcy, P. S. spełnia warunki przedmiotowe gdyż jest kasynem online (poza ofertą pokerową posiada również inne usługi typowo kasynowe) oraz posiada stosowne uprawnienia wskazane w opisie zdarzenia przyszłego. W związku z tym wygrana w turnieju pokerowym jest „ wygraną w kasynie gry ” i jest w Polsce zwolniona od podatku i Wnioskodawca od takich wygranych nie zapłaci żadnego podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
17
gru

Istota:

W zakresie możliwości opodatkowania 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach oraz sposobu udokumentowania transakcji dot. nabycia ww. wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach

Fragment:

Działalność polegać będzie na: Wykorzystaniu posiadanego sprzętu komputerowego w celu zdobywania przedmiotów wykorzystywanych przez graczy w różnych sieciowych grach komputerowych; Zakupie od producenta sieciowej gry komputerowej wirtualnych dóbr w postaci tzw. „ waluty premium ” w taki sposób, że Wnioskodawca wybiera sumę „ waluty premium ” w grze online, którą chce nabyć i naciska przycisk „ Kup teraz ” lub inny przycisk z odpowiednim napisem. W ten sposób zostaje zawarta umowa o tym, że producent gry dokona przesłania „ waluty premium ” na konto użytkownika; Zakupie w grze wirtualnych dóbr za „ walutę premium ” („ waluta premium ” nie ulega przetworzeniu); Skupowaniu przedmiotów posiadanych przez innych graczy za wirtualną walutę gry i ich odsprzedaży za wirtualną walutę gry w stanie nieprzetworzonym; Sprzedaży wirtualnej waluty gry lub innych przedmiotów za pośrednictwem serwisów aukcyjnych innym uczestnikom sieciowej gry komputerowej. „ Waluta premium ”, waluta gry oraz przedmioty, o których napisano powyżej mają charakter wyłącznie wirtualny i wykorzystywane są wyłącznie w świecie gry. Z chwilą zakupu od producenta gry „ waluty premium ” Wnioskodawca nabywa jednorazowe, tymczasowe, ograniczone do okresu obowiązywania umowy i nieprzenoszalne prawo nabywania wirtualnych dóbr oferowanych w dowolnej chwili przez producenta gry i tam szczegółowo opisanych, o ile wysokość „ waluty premium ”, która wpłynęła na konto Wnioskodawcy jest wystarczająca, aby takiego nabycia dokonać. „ Waluta premium ” zostanie odpisana z konta Wnioskodawcy w wysokości, która odpowiada wartości egzemplarza wirtualnych dóbr.

2016
21
cze

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu organizowanej gry online.

Fragment:

Wnioskodawca przewiduje zaproponowanie Graczom kilku poziomów Gry, które będą się od siebie różnić stawką, tj. im wyższy poziom Gry, tym wyższa stawka, o którą będzie się mogła toczyć rozgrywka. Gra na poszczególnych poziomach będzie możliwa na skutek rozegrania określonej liczy rozgrywek na niższych poziomach („ przejście na wyższy poziom ” będzie możliwe dla Graczy o określonej aktywności na niższym poziomie) albo za odpłatnością (w związku z umożliwieniem Graczowi uczestniczenia w rozgrywkach na danym poziomie Gry). Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Zasady Gry zostaną określone w regulaminie Gry, który będzie akceptowany przez Uczestników. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów uzyskaną przez Spółkę, organizowana przez nią Gra nie będzie grą losową ani zakładem wzajemnym i, jako taka, nie będzie ona podlegała podatkowi od gier. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jaki sposób Spółka powinna ustalać podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu świadczonych przez nią usług polegających na organizacji Gry na zasadach przedstawionych powyżej... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) z tytułu świadczonych przez Spółkę usług polegających na organizacji Gry powinna być kalkulowana jako suma prowizji/opłat, które będą należne Spółce od Graczy.

2016
29
kwi

Istota:

Jak w opisanym stanie faktycznym rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia otrzymywanego od X z tytułu opisanych wyżej działań polegających na sprzedaży miejsca lub czasu w grze przeznaczonej na platformy mobilne na cele reklamowe ?

Fragment:

Reklama ta jest wyświetlana każdemu użytkownikowi platformy mobilnej, który zagra w grę. Każdy użytkownik może np. kliknąć na Reklamę (kliknięcie na nią może np. przekierować go na stronę Reklamodawcy). W grze może być zamieszczonych wiele różnych Reklam wielu różnych Reklamodawców. X ma więc swobodne i nieograniczone prawo dysponowania miejscem oraz czasem zakupionym od Wnioskodawcy, byleby było ono wykorzystane na cele reklamowe. Może zamieszczać dowolne Reklamy na zlecenie Reklamodawców , może zamieścić jedną lub kilka Reklam, może zamieścić Reklamą jednego lub wielu Reklamodawców, na czas oznaczony lub nieoznaczony, może wreszcie wykorzystać tylko część miejsca lub czasu w grze - wedle jego woli (oczywiście zgodnie ze zleceniami Reklamodawców). Sprzedaż miejsca oraz czasu w grze dla X następuje na podstawie umowy zawieranej między Wnioskodawcą a X, najczęściej poprzez akceptację regulaminu (wzorca umownego). W umowie zwykle zawarte są sformułowania, iż X będzie wykorzystywał miejsce i czas w grze na cele reklamowe, iż będzie on zamieszczał reklamy lub inne sformułowania podobne. Zamieszczenie Reklamy w grze odbywa się poprzez ustalenia dokonywane między X a Reklamodawcą. Wnioskodawca nie świadczy usług reklamowych na rzecz Reklamodawcy, w szczególności nie zamieszcza jakichkolwiek reklam.

2016
17
mar

Istota:

Czy wartość punktów przyznanych Graczom nieodpłatnie, tj. jako pakiet startowy od Organizatora w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdy wartość przyznanych jednorazowo punktów nie przekroczy kwoty 760 zł?

Fragment:

W celu zachęcenia do udziału w Grze, z tytułu organizacji której Spółka osiągać będzie przychody, Wnioskodawca planuje przyznawanie Graczom punktów nieodpłatnie, jako pakiet startowy od Spółki jak i organizatora Gry. Pakiet startowy będzie zapisywany na indywidualnym koncie Gracza w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek. Uczestnicy dzięki przyznanym punktom będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach i wygrywać rzeczywiste pieniądze. Przy czym, Uczestnik uzyska prawo do wymiany punktów na środki pieniężne, dopiero w momencie spełnienia warunków określonych przez Wnioskodawcę, np. rozegrania określonej ilości gier. Przekazanie Uczestnikom pakietu startowego ma na celu zachęcenie Graczy do nieodpłatnego skorzystania z Gry, a następnie do zasilenia konta większą ilością punktów w celu jej dalszego kontynuowania na dalszych jej poziomach, co w konsekwencji będzie prowadziło do uzyskania przez Spółkę wynagrodzenia z tego tytułu. Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Opisane powyżej zasady Gry będą wynikać z regulaminu Gry (dalej: Regulamin). Spółka nie przewiduje, aby wartość przyznawanych jednorazowo Uczestnikowi punktów miała przekroczyć kwotę 760 zł.

2016
24
sty

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku urządzanych gier komputerowych

Fragment:

W przypadku niewykorzystania wszystkich wpłaconych środków do opłacenia udziału w poszczególnych etapach gry, gracz może uzyskać zwrot dokonanej wpłaty. Wypłata niewykorzystanej kwoty następuje poprzez urządzenie bankomatowe połączone z komputerem na którym zainstalowana jest gra. Użytkownicy mają możliwość przerwania gry w każdej chwili i natychmiastowe odebranie wygranych pieniężnych wraz ze zwrotem kwot, które zostały przedpłacone przez gracza, lecz nie zostały przez niego wykorzystane. Gry mają być prowadzone przy użyciu urządzeń elektronicznych usytuowanych w różnych miejscach. Na poszczególnych urządzeniach zainstalowane jest oprogramowanie gry. Zainstalowany na tym urządzeniu program rejestruje również dane dotyczące kwot wpłaconych przez uczestnika gry, kwot, które wykorzystał on w celu opłacenia poszczególnych etapów gry czy gier, w których wziął udział, kwoty wygranych, a w końcu - kwotę wypłacaną po zakończeniu gry z podziałem na: wygraną oraz na kwotę zwracaną uczestnikowi jako zwrot kwot wpłaconych (wprowadzonych do urządzenia), lecz niewykorzystanych do opłacenia uczestnictwa w poszczególnych etapach gry czy nawet wielu grach. Powyższe dane są rejestrowane przez program i są przechowywane w trwałej pamięci elektronicznej zainstalowanej w urządzeniu.