IPPP2/4512-309/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu stanowiących grunty rolne nieprzeznaczone pod zabudowę.
IPPP2/4512-309/15-4/DGinterpretacja indywidualna
 1. grunt niezabudowany
 2. grunty
 3. podatnik
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) na wezwanie z dnia 9 czerwca 2015 r. znak IPPP2/4512-309/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanych działek gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) na wezwanie z dnia 9 czerwca 2015 r. znak IPPP2/4512-309/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży sprzedaży niezabudowanych działek gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatniczka, pozostając z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej, zakupiła do majątku osobistego następujące grunty w celu powiększenia posiadanego ok. 100 ha gospodarstwa rolnego:

 1. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 96/1 o powierzchni 4,27 ha położona w obrębie wsi A.;
  Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 17 o powierzchni 4,55 ha położona w obrębie wsi A..(akt notarialny Rep A z dnia 11 września 2009 r.)
 2. Niezabudowana działka gruntu nr 2/1 o powierzchni 0,5 ha położona w obrębie wsi A.
  Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 2/2 o powierzchni 0,13 ha położona w obrębie wsi A. (akt notarialny Rep A z dnia 20 lipca 2010 r.)
 3. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 110/1 o powierzchni 13,7 ha położona w obrębie A. (akt notarialny Rep A z dnia 10 grudnia 2010 r.)
 4. Niezabudowana działka gruntu numer 119/2 o powierzchni 4,1749 ha położona w obrębie A. (akt notarialny Rep A z dnia 28 lutego 2011 r.)
 5. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 72/1 o powierzchni 0,8356 ha położona w obrębie A. (akt notarialny Rep A z dnia 25 maja 2011 r.)
 6. Niezabudowana działka gruntu numer 111/1 o powierzchni 8,55 ha położona w miejscowości A. (akt notarialny Rep A z dnia 8 grudnia 2011 r.)
 7. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 283 o powierzchni 3,85 ha położona w miejscowości B. (akt notarialny Rep A z dnia 2 kwietnia 2012 r.)
 8. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości A. oznaczona numerami 75/2 i 87/1 o łącznej powierzchni 0,4017 ha (akt notarialny Rep A z dnia 25 października 2012 r.)
 9. Niezabudowane działki gruntu nr 75/2 i nr 100 o łącznym obszarze 10,74 ha (akt notarialny Rep A z dnia 16 kwietnia 2012 r.)
 10. Niezabudowane działki gruntu nr 24, 59, 63, 87/59, 90/63, 46, 36/1, 43/1 o łącznym obszarze 7,40 ha położone w miejscowości C. (akt notarialny Rep z dnia 30 kwietnia 2013 r.)
 11. Niezabudowana działka gruntu nr 26/2 o powierzchni 1,0036 ha położona w miejscowości C. (akt notarialny Rep A z dnia 11 lipca 2013 r.)
 12. Niezabudowana działka gruntu nr 20/3 o powierzchni 2,2462 ha (akt notarialny Rep A z dnia 11 września 2013 r.)
 13. Niezabudowana działka gruntu nr 134 o powierzchni 19900 m kw położona w obrębie D. (akt notarialny Rep A z dnia 6 listopada 2013 r.)
 14. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 91 o powierzchni 2 ha położona w miejscowości A.(akt notarialny Rep A z dnia 13 sierpnia 2013 r.)
 15. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 26 o powierzchni 3,01 ha położona w miejscowości A.(akt notarialny Rep A nr z dnia 13 sierpnia 2013 r.)

Obecnie podatniczka namierza sprzedać przedmiotowe grunty stanowiące część posiadanego przez nią gospodarstwa rolnego. Po sprzedaży grunty nie utracą swojego charakteru rolnego.

Jednocześnie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej podatniczka jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawczyni poinformowała, że:

 1. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 96/1 o powierzchni 4,27 ha położona w obrębie wsi A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 17 o powierzchni 4,55 ha położona w obrębie wsi A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Niezabudowana działka gruntu nr 2/1 o powierzchni 0,5 ha położona w obrębie wsi A.- dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 2/2 o powierzchni 0,13 ha położona w obrębie wsi A.- dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 110/1 o powierzchni 13,7 ha położona w obrębie A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Niezabudowana działka gruntu numer 119/2 o powierzchni 4,1749 ha położoną w obrębie A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 72/1 o powierzchni 0,8356 ha położona w obrębie A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 6. Niezabudowana działka gruntu numer 111/1 o powierzchni 8,55 ha położona w miejscowości A. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 7. Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu oznaczona w ewidencji gruntów I budynków numerem 283 o powierzchni 3,85 ha położona w miejscowości B. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości A. oznaczona numerami 75/2 i 87/1 o łącznej powierzchni 0,4017 ha - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 9. Niezabudowane działki gruntu nr 75/2 i nr 100 o łącznym obszarze 10,74 ha - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Niezabudowane działki gruntu nr 24, 59, 63, 87/59, 90/63, 46, 36/1, 43/1 o łącznym obszarze 7,40 ha położone w miejscowości C. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 11. Niezabudowana działka gruntu nr 26/2 o powierzchni 1,0036 ha położona w miejscowości C. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 12. Niezabudowana działka gruntu nr 20/3 o powierzchni 2,2462 ha - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania , przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 13. Niezabudowana działka gruntu nr 134 o powierzchni 19900 m kw położona w obrębie D. - dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 14. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 91 o powierzchni 2 ha położona w miejscowości A.- dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 15. Niezabudowana nieruchomość rolna oznaczona numerem 26 o powierzchni 3,01 ha położona w miejscowości A.- dla działki nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowych działek jest czynnością, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... (pytanie nr 2 wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie podatniczki sprzedaż przedmiotowych gruntów będzie czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Z kolei tereny budowlane to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Z powyższego więc wynika, że zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Ze zwolnienia tego korzystać więc będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp. (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 r., nr IPPP2/443-492/14-2/BH).

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków. Z przedmiotowych ewidencji wynika, że zakupione przez podatniczkę grunty, stanowią nieruchomości rolne.

Aby dana czynność została opodatkowana podatkiem od towarów i usług winna spełnić dwa warunki:

 1. czynność powinna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
 2. czynność musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

W przedmiotowej sytuacji podatniczka jest właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 100 ha, na których prowadzone są uprawy rolne, grunt ten nie był wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej, a dokonana przez podatniczkę czynność będzie ujęta w katalogu czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z art. 2 pkt 6 ww. ustawy wynika, że przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • czynność ta wykonana została przez podmiot, który dla tej właśnie czynności występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle przytoczonych wyżej regulacji prawnych zauważyć należy, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z opisu sprawy wynika, że Podatniczka, pozostając z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej, zakupiła w latach 2009-2013 do majątku osobistego następujące grunty w celu powiększenia posiadanego ok. 100 ha gospodarstwa rolnego:

 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 96/1 o powierzchni 4,27 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 17 o powierzchni 4,55 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 2/1 o powierzchni 0,5 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 2/2 o powierzchni 0,13 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 110/1 o powierzchni 13,7 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 119/2 o powierzchni 4,1749 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 72/1 o powierzchni 0,8356 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 111/1 o powierzchni 8,55 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 283 o powierzchni 3,85 ha;
 • niezabudowana nieruchomość składająca się z działek o nr ew. 75/2 i 87/1 o łącznej powierzchni 0,4017 ha;
 • niezabudowane działki gruntu o nr 75/2 i nr 100 o łącznym obszarze 10,74 ha;
 • niezabudowane działki gruntu nr 24, 59, 63, 87/59, 90/63, 46, 36/1, 43/1 o łącznym obszarze 7,40 ha;
 • niezabudowana działka gruntu nr ew. 26/2 o powierzchni 1,0036 ha;
 • niezabudowana działka gruntu nr ew. 20/3 o powierzchni 2,2462 ha;
 • niezabudowana działka gruntu o nr ew. 134 o powierzchni 19900 m kw.;
 • niezabudowana nieruchomość rolna o nr ew. 91 o powierzchni 2 ha;
 • niezabudowana nieruchomość rolna o nr ew. 26 o powierzchni 3,01 ha.

Obecnie podatniczka namierza sprzedać przedmiotowe grunty stanowiące część posiadanego przez nią gospodarstwa rolnego. Po sprzedaży grunty nie utracą swojego charakteru rolnego. Grunty, których sprzedaży zamierza dokonać Wnioskodawczyni nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, a także dla poszczególnych działek nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani też decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej podatniczka jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy sprzedaż ww. działek gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Wskazać należy, że w przypadku gdy sprzedaży gruntu należącego do przedsiębiorstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (od momentu rejestracji do VAT wszelka sprzedaż produktów rolnych pochodząca z własnej działalności rolniczej Wnioskodawczyni jest opodatkowana podatkiem VAT), to należy zatem uznać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną przez podatnika VAT czynnego.

Ponadto nabyte grunty nie były wykorzystywane w celach prywatnych, osobistych Wnioskodawczyni, lecz służyły w prowadzonej działalności rolniczej.

W niniejszej sprawie Zainteresowana nie wykazała, by przedmiotowe grunty w jakikolwiek sposób były związane z zaspokojeniem Jej prywatnych, osobistych potrzeb, zatem należy uznać, że planowana dostawa nie nastąpi w ramach zarządu Jej majątkiem prywatnym. Z treści wniosku wprost wynika, że Strona zakupiła grunty w celu powiększenia posiadanego ok. 100 ha gospodarstwa rolnego.

W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. „Majątek prywatny” to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca, gdyż Wnioskodawca w żaden sposób nie wykorzystywał posiadanej nieruchomości do celów osobistych. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r. sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, w którym stwierdzono, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT z tytułu prowadzenia działalności rolniczej sukcesywnie w okresie 2009-2013 r. kupowała grunty w celu powiększenia prowadzonego gospodarstwa rolnego. Grunty te Wnioskodawczyni wykorzystywała w prowadzonej działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawczyni zamierza sprzedać część posiadanych nieruchomości.

W rezultacie, dostawa działek gruntu stanowiących część gospodarstwa rolnego w okolicznościach wskazanych we wniosku jest dostawą dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług. Nie można zatem uznać, aby w tej konkretnej sytuacji dostawa ta stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym Zainteresowanego. Zatem sprzedaż ww. działek przez Wnioskodawczynię – czynnego podatnika VAT – będzie dokonana w ramach czynności podlegających opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy dla wymienionych we wniosku niezabudowanych nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, a także nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z tym należy stwierdzić, że grunty te nie mają statusu gruntów budowlanych i w konsekwencji ich dostawa będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wnioskodawczyni jako czynny podatnik VAT dokonaną dostawę nieruchomości zobowiązana będzie rozliczyć w składanych deklaracjach dla podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.