Grunty własne | Interpretacje podatkowe

Grunty własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grunty własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowaną sprzedaż gruntu ( również w postaci pojedynczych działek ) zakupionego w celu realizowania działalności rolniczej, a nie w celu jego dalszej odsprzedaży, można uznać w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a§1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Pana X, z dnia 30.12.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 04.01.2006 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażające się w twierdzeniu, iż planowanej sprzedaży stanowiącego majątek osobisty podatnika gruntu ( również w postaci pojedynczych działek ) zakupionego w celu realizowania działalności rolniczej, a nie w celu jego dalszej odsprzedaży, nie można uznać w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. U Z A (...)
2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy udokumentować refundację należności wypłaconych osobom fizycznym z tytułu prawa użytkowania ich gruntów?
Jaka stawka obowiązuje na fakturze z tyt. poddzierżawienia gruntów?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 2 cyt. wyżej ustawy przez usługi rozumie się usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (...). Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Samo zawarcie umów najmu i dzierżawy nie podlega podatkowi natomiast stan jaki z nich wynika - odpłatne udostępnienie innemu podmiotowi własnej rzeczy jest zakwalifikowane jako świadczenie usług objęte VAT-em. Dla celów podatku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.