Grób | Interpretacje podatkowe

Grób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grób. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż grobów murowanych - stawka podatku.
Fragment:
Wg PKD działalność ta obejmuje grzebanie lub palenie zwłok ludzkich i zwierzęcych oraz związane z tym usługi: przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, usługi balsamowania zwłok oraz działalność kostnic; przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji; wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych; wynajmowanie lub sprzedaż grobów, opieka nad grobami. Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy wszystkie te usługi w obecnym stanie prawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%. We wskazanym punkcie PKD nie zastrzeżono że sprzedaż grobu ma nastąpić wraz z usługami pogrzebowymi lub pokrewnymi. Wskazano jedynie że usługa sprzedaży grobów jest usługą związaną z grzebaniem zwłok ludzkich, co ma miejsce w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji gdy jednocześnie jest świadczona usługa pogrzebowa (zakup grobu zawsze następuje w celu pogrzebania w nim zwłok). Zgodnie z punktem 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną stawkę VAT stosuje się także do dostawy trumien, urn i utensylii pogrzebowych jedynie w przypadku gdy sprzedawane są łącznie z usługą pogrzebową (towary te sprzedawane osobno podlegają stawce VAT podstawowej)... Brak jest takiego wyłączenia co do sprzedaży grobów i pomników. Wobec powyższego Firma twierdzi iż stosowanie obniżonej stawki VAT - 8% każdym przypadku sprzedaży grobów oraz pomnika jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2013
27
mar

Istota:
W opinii podatnika, na podstawie dokonanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikacji, powyższe usługi powinny być objęte 7% stawką VAT.
Fragment:
Nr 27, poz.268 z późn. zm.) - stawkę podatku wymienioną w art.18 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia. Pod poz.86 w pkt 10 powyższego załącznika wymienione zostały usługi, bez względu na symbol PKWiU, dotyczące budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272). Przepisy powyższej ustawy utraciły moc z dniem 30 kwietnia 2004r. na rzecz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), które weszły w życie z dniem 1 maja 2004r. Zgodnie z art.41 ust.2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” stanowiący załącznik nr 3 do powyższej ustawy nie wymienia pod żadną z pozycji budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272), jak również prac związanych z budową, remontami i bieżącą konserwacją cmentarzy i obiektów z nimi związanych, w tym budowy grobowców.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grób
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.