Grób | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grób. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
mar

Istota:

Sprzedaż grobów murowanych - stawka podatku.

Fragment:

Wg PKD działalność ta obejmuje grzebanie lub palenie zwłok ludzkich i zwierzęcych oraz związane z tym usługi: przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, usługi balsamowania zwłok oraz działalność kostnic; przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji; wynajmowanie miejsca w domach pogrzebowych; wynajmowanie lub sprzedaż grobów, opieka nad grobami. Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy wszystkie te usługi w obecnym stanie prawnym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%. We wskazanym punkcie PKD nie zastrzeżono że sprzedaż grobu ma nastąpić wraz z usługami pogrzebowymi lub pokrewnymi. Wskazano jedynie że usługa sprzedaży grobów jest usługą związaną z grzebaniem zwłok ludzkich, co ma miejsce w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji gdy jednocześnie jest świadczona usługa pogrzebowa (zakup grobu zawsze następuje w celu pogrzebania w nim zwłok). Zgodnie z punktem 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną stawkę VAT stosuje się także do dostawy trumien, urn i utensylii pogrzebowych jedynie w przypadku gdy sprzedawane są łącznie z usługą pogrzebową (towary te sprzedawane osobno podlegają stawce VAT podstawowej)... Brak jest takiego wyłączenia co do sprzedaży grobów i pomników. Wobec powyższego Firma twierdzi iż stosowanie obniżonej stawki VAT - 8% każdym przypadku sprzedaży grobów oraz pomnika jest prawidłowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
mar

Istota:

W opinii podatnika, na podstawie dokonanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi klasyfikacji, powyższe usługi powinny być objęte 7% stawką VAT.

Fragment:

Nr 27, poz.268 z późn. zm.) - stawkę podatku wymienioną w art.18 ust.1 ustawy obniża się do wysokości 7% dla materiałów i usług (robót) budowlanych określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia. Pod poz.86 w pkt 10 powyższego załącznika wymienione zostały usługi, bez względu na symbol PKWiU, dotyczące budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272). Przepisy powyższej ustawy utraciły moc z dniem 30 kwietnia 2004r. na rzecz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), które weszły w życie z dniem 1 maja 2004r. Zgodnie z art.41 ust.2 tej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” stanowiący załącznik nr 3 do powyższej ustawy nie wymienia pod żadną z pozycji budowy, remontów i bieżącej konserwacji budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272), jak również prac związanych z budową, remontami i bieżącą konserwacją cmentarzy i obiektów z nimi związanych, w tym budowy grobowców.