Grecja | Interpretacje podatkowe

Grecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Grecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochody pracowników zatrudnionych w Grecji będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy (tj. zarówno w Polsce jak i w Grecji), Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z tytułu pracy wykonywanej w Grecji w sytuacji, kiedy są one ponoszone przez zakład, który pracodawca – Wnioskodawca posiada w Grecji.
Fragment:
Jednak biuro podatkowe reprezentujące Spółkę w Grecji, stoi na stanowisku, że trzeci warunek nie ma tu zastosowania, ponieważ całość wynagrodzeń ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników zatrudnionych w Grecji była następnie refakturowana na ww. oddział Spółki w Grecji. Refakturowanie wynagrodzeń ponoszonych przez Wnioskodawcę na oddział w Grecji następowało bezumownie, na podstawie rozliczeń wewnątrzzakładowych pomiędzy Spółką a jej oddziałem zagranicznym. Miało to na celu obciążenie odpowiedniego miejsca przeniesienia kosztów, związanego bezpośrednio z projektem w Grecji. Istnieje umowa pomiędzy oddziałem Spółki w Grecji a podmiotem greckim, spółką J. dotycząca świadczenia pracy przez pracowników oddziału S. Montaż w Grecji, jednak formalnie pracownicy zatrudnieni byli przez Wnioskodawcę. Siedziba pracodawcy osób oddelegowanych mieści się w Polsce. Wnioskodawca posiada w Grecji placówkę (oddział). Miejscem zamieszkania wszystkich pracowników do celów podatkowych była Polska. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż ryzyko związane z wynikami pracy pracowników oddelegowanych do Grecji ponosił oddział Spółki w Grecji. Prace w miejscu oddelegowania wykonywane były pod nadzorem i kontrolą oddziału greckiego Spółki.
2013
7
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grecja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.