Grecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Grecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
7
lip

Istota:

Dochody pracowników zatrudnionych w Grecji będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy (tj. zarówno w Polsce jak i w Grecji), Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi z tytułu pracy wykonywanej w Grecji w sytuacji, kiedy są one ponoszone przez zakład, który pracodawca – Wnioskodawca posiada w Grecji.

Fragment:

Jednak biuro podatkowe reprezentujące Spółkę w Grecji, stoi na stanowisku, że trzeci warunek nie ma tu zastosowania, ponieważ całość wynagrodzeń ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz pracowników zatrudnionych w Grecji była następnie refakturowana na ww. oddział Spółki w Grecji. Refakturowanie wynagrodzeń ponoszonych przez Wnioskodawcę na oddział w Grecji następowało bezumownie, na podstawie rozliczeń wewnątrzzakładowych pomiędzy Spółką a jej oddziałem zagranicznym. Miało to na celu obciążenie odpowiedniego miejsca przeniesienia kosztów, związanego bezpośrednio z projektem w Grecji. Istnieje umowa pomiędzy oddziałem Spółki w Grecji a podmiotem greckim, spółką J. dotycząca świadczenia pracy przez pracowników oddziału S. Montaż w Grecji, jednak formalnie pracownicy zatrudnieni byli przez Wnioskodawcę. Siedziba pracodawcy osób oddelegowanych mieści się w Polsce. Wnioskodawca posiada w Grecji placówkę (oddział). Miejscem zamieszkania wszystkich pracowników do celów podatkowych była Polska. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż ryzyko związane z wynikami pracy pracowników oddelegowanych do Grecji ponosił oddział Spółki w Grecji. Prace w miejscu oddelegowania wykonywane były pod nadzorem i kontrolą oddziału greckiego Spółki.