Gra losowa | Interpretacje podatkowe

Gra losowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gra losowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy organizowane losowanie i konkurs, w sposób opisany przez niego we wniosku, spełnia przesłanki art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz czy wygrana w losowaniu, w którym przyznanie nagrody uzaleznione jest od spełnienia dodatkowego warunku, tj. udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych ?
Fragment:
(...) stanu faktycznego wynika, iż podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z zapytaniem czy organizowany przez podatnika konkurs wraz z losowaniem oraz czy ewentualna wygrana w tymże losowaniu podlegają przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych? Zgodnie z przepisem wyrażonym w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004r. nr 4, poz. 27 ze zm.) właściwym do rozstrzygnięcia w drodze decyzji, czy gra losowa, zakład wzajemny, gra na automacie, gra na automacie o niskich wygranych posiadająca cechy wymienione w ust. 1, 2, 2a i 2b jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie, czy grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. W świetlne przytoczonych wyżej przepisów prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie organem właściwym to rozstrzygnięcia kwestii podniesionej przez (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług od 01.06.2005r. usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych, za które uzyskiwana jest prowizja.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18.07.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług od 01.06.2005r. usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych, za które uzyskiwana jest prowizja, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi działalność handlową w osiedlowym sklepiku z napojami, papierosami, prasą oraz drobnymi artykułami przemysłowymi i z tego tytułu nie przekracza kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy określenia prawidłowego okresu wyliczania średniej prowizji otrzymywanej z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18.07.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii określenia prawidłowego okresu wyliczania średniej prowizji otrzymywanej z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi działalność handlową w osiedlowym sklepiku z napojami, papierosami, prasą oraz drobnymi artykułami przemysłowymi i z tego tytułu nie przekracza kwoty obrotu w wysokości 10.000 euro. Ponadto (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy określenia prawidłowej daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18.07.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej określenia prawidłowej daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymaną prowizję z tytułu usług świadczonych w oparciu o umowę zawartą z firmą świadczącą usługi w zakresie gier losowych, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi działalność handlową w osiedlowym sklepiku z napojami, papierosami, prasą oraz drobnymi artykułami przemysłowymi i z tego tytułu nie przekracza kwoty obrotu w wysokości (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy wykazania w miesiącu czerwcu 2005r. kwoty otrzymanej prowizji z tytułu usług świadczonych na rzecz T. firmy świadczącej usługi w zakresie gier losowych w miesiącu maju 2005r. jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18.07.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 19.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii wykazania w miesiącu czerwcu 2005r. kwoty otrzymanej prowizji z tytułu usług świadczonych na rzecz firmy świadczącej usługi w zakresie gier losowych w miesiącu maju 2005r. jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona prowadzi działalność handlową w osiedlowym sklepiku z napojami, papierosami, prasą oraz drobnymi artykułami przemysłowymi i z tego tytułu nie przekracza (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy począwszy od 01.05.2004 r. do wynagrodzenia otrzymywanego od Totalizatora Sportowego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, czy też są to usługi zwolnione od opodatkowania ?
Czy w stosunku do obrotu uzyskanego ze sprzedaży zakładów na gry liczbowe będzie miał zastosowanie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21 czerwca 2004 r. (data wpływu do Urzędu 25.06.2004 r.) z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej w dalszej części ustawą są: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary (art. 2 pkt 6) jak i usługi (art. 8 ust. 3) identyfikowane (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy agencyjnej polegającej na sprzedaży zakładów gier losowych.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z obowiązkiem wyrażonym a art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r. informuje, że dokonana przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie interpretacja przepisów prawa podatkowego zawarta w piśmie z dnia 26.08.2004r. nr US72/RPP1/443 – 406/04/MM – jest nieprawidłowa. W piśmie z dnia 16.06.2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług z tytułu umowy agencyjnej na rzecz Sp. z o.o. XXX, polegających na sprzedaży zakładów gier losowych, za które ma być pobierana prowizja. W udzielonej odpowiedzi z dnia 26.08.2004r. nr US72/RPP1/443 – 406/04/MM Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką opodatkować prowizję z tytułu gier liczbowych i losowych ?.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 06.07.2004 r. bez numeru w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie przepisu art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uzupełnione pismem z dnia 27.07.2004 r. nr L.dz.62/04 oraz pismem z dnia 22.09.2004 r. nr L.dz.85/04 - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje: zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i ustug ustugi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W punkcie 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług wymieniono usługi klasyfikowane do grupy PKWiU ex 92 tj. usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy świadczenie usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych , podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione ?""
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm ) po rozpatrzeniu wniosku ( ................) z dnia 28.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: świadczenie usług w zakresie gier losowych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług stwierdza, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nie prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Pani (.........) prowadząca Pośrednictwo w zawieraniu zakładów wzajemnych i gier losowych T.S., pismem z dnia 28.06.2005r.( uzupełnionym w dniu 01.07.2005r.) zwróciła się, o interpretację przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług w zakresie gier losowych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak wygląda stosowanie stawki „zw” w zakresie prowizji ze sprzedaży gier liczbowych i loterii przyjmowanych w imieniu i na rzecz Totalizatora ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w związku z wniesieniem w dniu 20.08.2004 r. zapytania: tj. prawidłowości stosowania stawki „zw" w zakresie prowizji ze sprzedaży gier liczbowych i loterii przyjmowanych w imieniu i rzecz Totalizatora. informuje, że w art.43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) określono jakie czynności, w jakich okolicznościach oraz w stosunku do jakich usług i towarów objęto zwolnieniem od podatku. Czynności wykonywane przez agentów polegające na stałym zawieraniu, za wynagrodzeniem, w imieniu Totalizatora Sportowego umów sprzedaży zakładów na gry liczbowe (losowe) oraz sprzedaży loterii, stanowią usługi bezpośrednio powiązane z urządzanymi przez Spółkę grami losowymi. W takim też ujęciu powinny być one klasyfikowane do grupy 92 PKWiU tj. do (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gra losowa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.