PP-443/139/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Opodatkowanie podatkiem VAT robót dotyczac ych czyszczenia i remontu sieci kanalizacji sanitarnej?

PP-443/139/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. gospodarka komunalna
  2. infrastruktura towarzysząca
  3. roboty budowlano-montażowe
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Stawki podatku

Stosownie do pisma z 23.06.2004r. nr RPI/0717/17/04 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT robót dotyczących czyszczenia, filmowania i remontu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ), uprzejmie informuję :

W celu udzielenia interpretacji w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT dla danej usługi, podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co z kolei wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności, także w zakresie klasyfikacji wg PKWiU.

Organem właściwym do dokonania klasyfikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - Urząd Statystyczny, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Jeżeli ww. usług będą posiadały symbol PKWiU 90.0 (usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne) - zgodnie z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 ) – będą podlegały opodatkowaniu stawką 7%.

W przypadku zaliczenia tych usług do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (w tym remonty i roboty konserwacyjne obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej) – zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług – będą do 31.12.2007r. opodatkowane również stawką 7%.

Ustęp 2 tego artykułu określa co należy zaliczać do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Ponadto w art. 4 pkt 12 tej ustawy podano co należy rozumieć przez obiekty budownictwa mieszkaniowego.

W innych przypadkach usługi te należy opodatkować stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 22%.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.