MB/410/11/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy dodatkowa opłata za przekroczenie stężeń ścieków wynikająca z umowy pomiędzy zakładem a MPWiK stanowi koszt uzyskania przychodu?

MB/410/11/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. gospodarka komunalna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar, opłat i odszkodowń oraz odsetek od tych zobowiązań między innymi z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.

W sytuacji przedstawionej przez podatnika mamy do czynienia natomiast z odprowadzaniem ścieków przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne na podstawie umowy. Ten tryb postępowania nakazuje art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). Z powyższego wynika, że ustawodawca postanowił nie uznać za koszty uzyskania przychodów tylko zobowiazań, które stanowią sankcję za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska. Nie dotyczy to zatem ponoszonych opłat na podstawie umowy z przedsiębiorstwem, które ma na celu prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków i na tą działalność uzyskało stosowne zezwolenie wydane przez zarząd gminy.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.